Oczekiwanie na koncepcję

0
374
Reklama

Mieszkańcy Komorowa czekają na budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych. Obecnie trwa konkurs na koncepcję obiektu.

Dyskusja nad powstaniem ośrodka kultury w Komorowie toczy się od dawna. Dotychczas występowały niedogodności związane ze… skateparkiem. Ośrodek kultury miałby powstać na części działki stanowiącej pl. Markowiczów. Znajduje się tam skatepark wybudowany w ramach dofinansowania z tzw. funduszy norweskich, a trwałość projektu minie dopiero pod koniec 2021 roku. Wójt Małgorzata Pachecka zwróciła się rok temu o wyjaśnienie tej sprawy i możliwość wcześniejszej realizacji inwestycji przeznaczonej na cele kultury. Gmina uzyskała z Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia odpowiedź, że nie ma przeciwwskazań, jeśli obiekt nie zakłóci utrzymywania dotychczasowego projektu.

Zielone światło daje możliwość rozpoczęcia działań. Gmina Michałowice nie traci czasu i realizuje prace przygotowawcze związane z budową. Od czerwca prowadzono konsultacje funkcjonalności Centrum Inicjatyw Kulturalnych. Wzięli w nich udział mieszkańcy, społecznicy oraz radni. – Przygotowane przez Gminę wytyczne do konkursu były udostępnione na stronie internetowej urzędu z możliwością przesłania uwag przez mieszkańców. Wytyczne przekazane SARP uwzględniały wskazówki i uwagi dotyczące funkcjonalności tego, tak potrzebnego mieszkańcom Komorowa, budynku – przekazali nam urzędnicy. Obecnie trwa postępowanie na koncepcję CIK. – Do 2 marca 2020 r. uczestnicy konkursu mają czas na zgłaszanie prac. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 19 marca w sali multimedialnej Urzędu Gminy. Wówczas odbędzie się także dyskusja konkursowa i zostanie otwarta dwutygodniowa wystawa prac. Jak wspomnieliśmy, Centrum Inicjatyw Kulturalnych powstanie na placu Markowiczów przy ul. Kolejowej. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 700 m2. Znajdą się w nim m.in. sala widowiskowa, warsztatowa, projekcyjna, sala technik multimedialnych, sala do zajęć ruchomych, kawiarnia, przestronny hall oraz niezbędne zaplecze socjalne i sanitarne.

Reklama