Ochrona dziedzictwa

0
252
Reklama

Gmina Michałowice prowadzi działania związane z przygotowaniem Gminnej Ewidencji Zabytków oraz programem opieki nad pomnikami dziedzictwa.

Pielęgnujemy pamięć o ważnych wydarzeniach i postaciach. Przez lata ludzkość tworzyła kulturę, reguły postępowania, które obecnie stosujemy. Znakiem minionych czasów są również liczne pomniki, budowle będące dla nas istotnym źródłem wiedzy. Najkrócej mówiąc – to nasze dziedzictwo, o które musimy się troszczyć. W połowie 2019 roku w Urzędzie Gminy Michałowice rozpoczęły się prace nad Gminną Ewidencją Zabytków oraz przyjęciem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i programu udzielania dotacji na prace konserwatorskie. – Nie jest tajemnicą, że szeroko pojęta ochrona dziedzictwa naszej gminy, w tym zapewnienie właściwej opieki nad licznymi zabytkami, była i jest dla mnie niezwykle ważna. Jednocześnie będąc wójtem mam wręcz ustawowy obowiązek wdrażać odpowiednie instrumenty, mające na celu zapewnienie właściwej ochrony obiektów zabytkowych z terenu gminy – przedstawia wójt Michałowic Małgorzata Pachecka.

Uzupełnić GEZ

Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków wynika z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. Dokument powstanie w oparciu o nowe wzory kart adresowych. Gmina Michałowice otrzymała od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bazowy wykaz, który należy ująć w GEZ. Co istotne, ochrona konserwatorska obejmuje wszystkie obiekty oraz stanowiska archeologiczne. Samorząd podejmie działania, aby uzupełnić GEZ. – Profesjonalną weryfikację stanu zabytków i przygotowanie kart adresowych dla obiektów przewidzianych do ujęcia w GEZ zleciliśmy uznanej specjalistce pani Dorocie Gołębiewskiej, która jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków oraz Prezesem Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Wartość zlecenia wynosi 12 000 zł brutto, termin wykonania to 15 grudnia 2020 r. Przygotowany wykaz obiektów przewidzianych do ujęcia w GEZ zostanie wcześniej uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – tłumaczy wójt Pachecka.

Trwają również prace nad Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami. Trafi on pod obrady radnych po przyjęciu GEZ. – Dopełnieniem programu ochrony zabytków w gminie będzie podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących na terenie naszej gminy, które są wpisane do rejestru zabytków lub zostaną ujęte w GEZ (poprzednia uchwała o dotacjach dla zabytków została uchwalona jeszcze za czasów wójta Lawrenca w 2006 roku, z dotacji na bazie tej uchwały korzysta jeden właściciel zabytku nieruchomego). Do 29 września trwały konsultacje społeczne projektu tego dokumentu – zaznacza wójt gminy Michałowice.

Czytaj również: 74 oczyszczacze dla przedszkoli

Reklama
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj