Nowoczesny sprzęt dla szkół

0
391
Reklama

Trzy pruszkowskie placówki – Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – zyskają nowoczesny sprzęt multimedialny.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego”. Placówki zyskają sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. Z pewnością będzie to cenne wsparcie w procesie edukacyjnym.

Do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki trafią 32 laptopy z podstawowym oprogramowaniem, cztery tablice interaktywne oraz 20 wideoprojektorów, a także niezbędne wyposażenie w postaci końcówek, kabli, routerów. Z kolei uczniowie liceum im. T. Zana otrzymają do dyspozycji 32 tablety i dwie szafy niezbędne do ich przechowywania. Ponadto do szkoły trafi pięć robotów do nauki programowania. Uczniowie będą mogli korzystać z cyfrowego laboratorium mobilnego.

Na nowe wyposażenie może liczyć również Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Do placówki zlokalizowanej przy ul. Gomulińskiego trafi m.in. 15 tabletów, siedem wideoprojektorów, dziesięć modeli serca, dziesięć mikroskopów optycznych, mapy ścienne Polski i świata, 15 kompasów oraz przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt.

Reklama

Placówki muszą poczekać na sprzęt, ponieważ powiat pruszkowski analizuje oferty otrzymane w postępowaniu przetargowym. Co ważne, zamówienie podzielono na cztery części. W kilku złożone oferty przekraczają założony budżet, którego łączna wartość to nieco ponad 312,5 tys. zł. Trzeba zatem czekać na rozstrzygnięcia i ewentualne podpisanie umów. Termin wykonania zamówienia wynosi 28 dni.

Reklama