Nowe zasady segregacji odpadów

0
391
Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa Środowiska, od początku tego roku w całym kraju obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Do tej pory odpady segregowane były na trzy frakcje. Obecnie wprowadzone zasady wymuszają obowiązek ich segregacji na pięć frakcji. Nowe zasady oraz wzrost regulowanych przez rząd opłat za składowanie śmieci na wysypiskach, spowodowały znaczne podniesienie kosztów odbioru i utylizacji odpadów. Od lutego 2019 r. opłata za odbiór odpadów segregowanych wyniesie 19 zł od osoby, zaś odbiór odpadów niesegregowanych 29 zł od osoby.

– Jest mi ogromnie przykro z powodu wzrostu opłat, jednak gmina nie ma na ten stan rzeczy wpływu. Jednocześnie, zgodnie z przepisami, gmina nie ma prawa dopłacania do odbioru i utylizacji odpadów, tak by zmniejszyć koszty ponoszone przez mieszkańców. Licząc na państwa wyrozumiałość, chciałbym zapewnić, że zrobimy wszystko co jest możliwe na poziomie gminy, aby uniknąć dalszych podwyżek – mówi burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

W styczniu obowiązują dotychczasowe zasady segregacji i odbioru odpadów – szkło w workach białych, natomiast plastik, metal, opakowania wielomateriałowe i papier w workach żółtych.

Reklama

Worki w nowej szacie graficznej i kolorystycznej zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady w drugiej połowie stycznia. Według nowych zasad odpady segregować należy dopiero po otrzymaniu tych worków.

Za styczeń obowiązuje oczywiście stara stawka 9,80 zł za odpady segregowane i 17,00 zł za niesegregowane. W związku ze zmianą taryfikatora nie trzeba składać nowej deklaracji.  Szczegółowe informacje wraz z wyliczeniem nowej opłaty mieszkańcy otrzymają korespondencyjnie w styczniu.

Reklama