Myślą o kampusie edukacyjnym

0
734
Reklama

Na terenie w pobliżu Urzędu Gminy Michałowice w Regułach ma powstać kompleks edukacyjny. Władze planują ogłosić konkurs na koncepcję i projekt obiektu.

Gmina Michałowice bezpłatnie pozyskała od Agencji Rynku Rolnego grunt w pobliżu urzędu. Zgodnie z aktem notarialnym, jego przeznaczenie jest ściśle związane z obszarem edukacji, tj. budową przedszkole, żłobka, szkoły. Można go również wykorzystać na obiekty kultury i ochrony zdrowia. Wszystko wskazuje jednak na to, że w Regułach powstanie kompleks edukacyjny.

Władze gminy prowadzą rozmowy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Ich finał jest coraz bliższy, a owocem porozumienia ma być dwuetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym zaprojektowania kompleksu edukacyjnego. Wszystkie szczegóły dotyczące harmonogramu prac zostaną niebawem przedstawione, planowane są również konsultacje społeczne.

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka zdaje sobie sprawę z potrzeb związanych z przedszkolami. Od dawna mówiło się o budowie placówki w Michałowicach. Powstał projekt, gmina uzyskała pozwolenie na budowę, ale inwestycja nie została podjęta, bo pojawiły się przeszkody. Po pierwsze, projekt zakładał budowę na planie obecnego przedszkola (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) oraz konstrukcję z prefabrykatów stalowych. Warto dodać, że istotne było szybkie wykonanie inwestycji. Po drugie, problemowa była kwestia umieszczenia dzieci w innych placówkach na czas inwestycji.

Reklama

Nowe spojrzenie na sprawę przedstawiła wójt Małgorzata Pachecka, której zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie szybkie wybudowanie przedszkola w Regułach. Wtedy dzieci z Michałowic trafią do nowej placówki, co pozwoli na spokojne rozpoczęcie kolejnej inwestycji. – W grudniu rozpoczęłam konsultacje w sprawie przedszkola. Po pierwsze, spotkałam się z radą rodziców z przedszkola. Członkowie rady poparli mój pomysł zmiany kolejności budowy z Michałowic na Reguły jeśli ma to przysłużyć się komfortowi dzieci, nawet kosztem opóźnienia budowy. Po tym spotkaniu, w styczniu 2019 roku spotkałam się z mieszkańcami gminy zainteresowanymi budową przedszkola w Michałowicach. Na spotkaniu zdania były podzielone – część mieszkańców optowała za jak najszybszą budową, skoro już wszystkie „papiery” są gotowe, część wprost mówiła, że dość łatania i pudrowania starych rozwiązań (projekt nowego przedszkola zakładał zachowanie trzech najnowszych przybudówek starego budynku – przyp. red.). Ostateczna decyzja została w rękach radnych – informuje wójt Małgorzata Pachecka.

Warto wspomnieć, że w styczniu rada gminy przegłosowała przesunięcie środków w budżecie z budowy przedszkola w Michałowicach na budowę kampusu w Regułach.

Reklama