Młodzi rządzą

0
476
Reklama

Rozpoczął się nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Już od wielu lat przy samorządach powstają młodzieżowe rady, których zadaniem jest doradzać lokalnym władzom i wspierać ich działania. To także doskonały sposób na edukację polityczną i obywatelską młodych ludzi, którzy w przyszłości będą nie tylko wyborcami, ale być może zdecydują się spróbować sił w polityce. Dotychczas na Mazowszu młodzieżowe rady powstawały głównie przy samorządach gminnych. Teraz rada młodych ma również zaistnieć na szczeblu wojewódzkim. Decyzję o reaktywacji organu (wcześniej Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego powstał w 2006 r.) podjęli radni Mazowsza wiosną tego roku.

Podobnie jak w przypadku gmin czy powiatów, Młodzieżowy Sejmik będzie pełnił przede wszystkim funkcję doradczą. Głównym zadaniem jego członków będzie reprezentowanie młodych mieszkańców województwa. Sejmik będzie przygotowywał inicjatywy i wnioski dotyczące potrzeb i oczekiwań młodzieży wobec organów władzy.

Jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego?

Reklama

O mandat może się ubiegać każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, mieszkający na terenie Mazowsza. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zebrać podpisy 10 popierających nas osób. Komplet dokumentów należy następnie wysłać na adres Fundacji Civis Polonus, ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa. Termin zgłoszeń upływa 25 października. Następnie do 15 listopada wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Na tym etapie zostaną wyłonieni kandydaci, którzy otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczny kształt Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego poznamy najpóźniej 30 listopada.

Więcej o celach i działalności Sejmiku można przeczytać na stronie samorządu województwa www.mazovia.pl. Oprócz tego organizowane są spotkania konsultacyjne, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.

Najbliższe spotkania odbędą się 4 października w Domu Kultury Kadr przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie i 7 października w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15.

Kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego ma trwać 2 lata. W tym czasie jego radni spotkają się na 5 sesjach. Pierwszą z nich zaplanowano na grudzień 2019 r., kolejne będą odbywać się co ok. pół roku w latach 2020 i 2021.

Reklama