reklama

Miasto w 3D

0

W ubiegłym roku, w charakterze czasowej atrakcji, na brwinowskim rynku stanął fotoplastykon – urządzenie, które od niedawna przeżywa swój renesans. Zainteresowanie było na tyle duże, że władze miasta podjęły decyzję o ustawieniu urządzenia na stałe.

Co to jest za urządzenie? Fotoplastykon jest wielostanowiskowym automatycznym urządzeniem do prezentacji par stereoskopowych (3D). Pomysł takiego sposobu prezentacji sięga lat 60. XIX wieku, kiedy to technika stereoskopii zyskała ogromną popularność. Wynalazcą urządzenia będącego pierwowzorem fotoplastykonu był Alois Polanecky. Jego urządzenie udoskonalił i rozpowszechnił w latach 80. XIX w. berliński przemysłowiec August Fuhrmann, którego konstrukcja nosiła nazwę Kaiser-Panorama. Trójwymiarowość fotografii uzyskuje się dzięki jednoczesnemu oglądaniu dwóch specjalnie wykonanych fotografii – jedna dla lewego oka, druga dla prawego. Obrazy trójwymiarowe wykonane tą techniką mają w sobie coś magicznego, co powoduje, że oglądając je mamy wrażenie przeniesienia się do innej rzeczywistości. Dlatego też fotoplastykon wydaje się znakomitą oprawą do prezentacji historycznych fotografii.

W tej chwili w brwinowskim fotoplastykonie można oglądać trójwymiarowe fotografie miasta z lat 1914-1980, a także archiwalne zdjęcia mieszkańców. Od 5 września fotoplastykon prezentuje już nowy zestaw. To raczej szybka zmiana, biorąc pod uwagę fakt, iż dostęp do archiwalnych fotografii 3D jest jednak dość ograniczony. Na szczęście w fotoplastykonie można prezentować również fotografie wykonywane w tradycyjnej technice.

Brwinowski fotoplastykon przygotowany został przez Fundację Koncept Kultura we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie, zaś obecnie prezentowane fotografie udostępniła pani Maria Prosnak-Tyszka.

Exit mobile version