Mazowsze podzielone?

0
483
Reklama

Komitet Regionów przyjął zalecenia w sprawie skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego na lata 2021-2027.

Dla mieszkańców Mazowsza nowe zalecenia są niezwykle istotne z uwagi na podział statystyczny województwa. Od lat bowiem zwracano uwagę na niesprawiedliwe dzielenie środków finansowych płynących z Unii – zamożny region stołeczny zawyżał statystyki, wskutek czego uboższe rejony województwa otrzymywały niższe dotacje. Ta nierówność stała się podstawą debaty na temat zmian administracyjnych – przed wyborami w 2015 r. Jarosław Kaczyński zapowiadał nawet projekt wydzielenia aglomeracji warszawskiej i stworzenia z niej siedemnastego województwa. Dzięki nowym zaleceniom, ewentualna reforma administracyjna już nam nie grozi.

– To bardzo ważna decyzja. Teraz wszystko w rękach Komisji Europejskiej – mówi marszałek Adam Struzik. – Liczymy, że nasze sugestie spotkają się z jej aprobatą. To kluczowe, aby nowe programowanie zostało oparte na aktualnych wskaźnikach i uwzględniło aktualne podziały statystyczne. Tylko w ten sposób zaspokojone zostaną interesy zarówno regionów stołecznych, jak i tych regionalnych. Jest to decyzja przełomowa i moim zdaniem zamykająca absurdalną polityczną debatę o podziale administracyjnym Mazowsza – podkreśla.

Marszałek zwrócił również uwagę na potrzebę opierania decyzji finansowych i strategicznych na aktualnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. Opieranie perspektywy finansowej zaplanowanej na lata 2021-2027 na danych z lat 2014-2016 może bowiem w znaczny sposób zniekształcać obraz rozwoju regionów.

Reklama

Opinia Komitetu Regionów trafiła już do Komisji Europejskiej. Teraz Bruksela podejmie decyzję, czy zalecenia zostaną uwzględnione przy planowaniu strategii rozwoju regionów na kolejne 6 lat.

Mazowsze jest jednym z kilku obszarów w Europie dotkniętych przez różnice między podziałem statystycznym i administracyjnym – w podobnej sytuacji są m.in. regiony na Litwie, Węgrzech i Irlandii.

Reklama