Maluch+

0
320

Działający od 4 lat rządowy program Maluch+ ma wspierać rozwój instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia. Program zakłada utworzenie do końca roku 27 000 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Instytucje takie jak żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni mogą liczyć na dofinansowanie stymulujące tworzenie, funkcjonowanie i rozwój tego typu placówek. Środkami na ten cel dysponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które każdego roku rozdziela na ten cel fundusze.

W tym roku gmina Milanówek otrzyma z programu Maluch+ 1 560 000 zł na utworzenie 52 miejsc opieki w samorządowym żłobku. Jest to najwyższa dotacja w tegorocznej edycji na Mazowszu. Samorząd  Milanówka otrzymał już promesę tej dotacji. We wtorek 5 marca wiceministrowie Marcin Zieleniecki oraz Kazimierz Kuberski wręczyli promesy w ramach programów Maluch+ oraz Senior+ samorządowcom z województwa mazowieckiego. W tym roku z programu Maluch+ wypłaconych zostanie 450 mln zł, z czego ok. 53 mln zł trafi do samorządów w województwie mazowieckim. Dzięki tegorocznej edycji programu, na Mazowszu ma powstać 5538 miejsc w 219 nowych placówkach. Ze środków pochodzących z programu dofinansowanych zostanie 9,6 tys. już funkcjonujących miejsc opieki, w tym 91 dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Środki te pozwolą na wypełnienie białych plam wśród gmin nie posiadających do tej pory miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Takim miejscem jest również Milanówek, ale to niebawem się zmieni. Obiekt przy ul. Warszawskiej, który pełnił już rolę żłobka, a decyzją samorządu poprzedniej kadencji miał być przeznaczony na Centrum Kultury, odzyska pierwotną funkcję i niedługo przyjmie pierwszy rocznik maluszków.

– By jeszcze bardziej zachęcić samorządy do rozwijania sieci żłobków czy klubów dziecięcych, zwiększyliśmy w tej edycji Malucha+ kwotę dofinansowania na utworzenie nowego miejsca. Wzrosła ona z 20 tys. zł do 30 tys. zł dla gmin, gdzie nie ma jeszcze żadnych miejsc opieki, a z 20 do 22 tys. zł dla gmin posiadających już takie placówki – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Również gmina Żabia Wola otrzyma dotację w wysokości 1,1 mln zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci do trzeciego roku życia.

Z programu Maluch+ korzysta także gmina Nadarzyn. Dzięki pozyskanym z programu środkom, możliwe jest dotowanie utworzonego przez samorząd Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu. Dzięki funduszom pozyskanym z programu, w 2015 roku utworzonych zostało tutaj 16 dodatkowych miejsc dla dzieci. Dotacje z programu to oczywiście jedynie część środków koniecznych do funkcjonowania żłobka. Ze środków gminy samorząd każdego roku przeznacza znaczne fundusze. W 2018 r. samorząd przeznaczył na ten cel 1 127 836 zł, zaś dofinansowanie z programu Maluch+ wyniosło 28 800 zł, co stanowi niespełna 2,5% ogólnych kosztów utrzymania placówki.

W tym roku gmina po raz kolejny złożyła wniosek o dofinansowanie, które zapewne otrzyma w podobnej wysokości.