Komputerowy Rewizor

0
276

Grodziski Urząd Miasta wprowadził nowy program pozwalający na skuteczniejsze przeprowadzenie terenowej kontroli nieruchomości.

Grodzisk Mazowiecki wprowadza nowy program wspomagający kontrolę terenową nieruchomości w gminie.

Począwszy od lipca br. wszyscy kontrolerzy wyposażeni zostali w tablety ze specjalną aplikacją o nazwie Rewizor. Aplikacja ma dostęp do prowadzonych przez Urząd Miejski baz danych. Dzięki temu kontroler będzie miał możliwość szybszego wykrycia wszelkich nieprawidłowości takich jak np. niezgłoszenie obiektu do opodatkowania czy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dzięki nowemu systemowi możliwe będzie określenie numeru porządkowego posesji, lokalizację zanieczyszczających powietrze kominów, ustalenie nielegalnych wysypisk śmieci.

Kontrolerzy będą mieli możliwość natychmiastowego wprowadzenia do bazy zauważonych nieprawidłowości. Umożliwia to szybkie wygenerowanie raportów z podziałem na ulice, obszary czy też rodzaje  nieprawidłowości. Dzięki aplikacji można zaopatrzyć informację w zdjęcia i filmy, a także notatki głosowe. Poprzez sieć informatyczną, informacje będą natychmiast trafiały do odpowiednich komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego, co w znaczący sposób wpłynie na tempo podejmowanych działań eliminujących zauważone i zgłoszone nieprawidłowości. Spływające do systemu informacje będą również stanowiły materiał do oceny stanu technicznego nieruchomości z terenu gminy, w tym dróg, chodników, parkingów placów oraz parków miejskich.

Urzędnicy mają nadzieję, że Rewizor pozwoli na jeszcze szybszą eliminację nieprawidłowości oraz sprawi, że miasto łatwiej będzie uwolnić od trucicieli, szybciej naprawiane będą uszkodzenia w infrastrukturze, a komfort życia mieszkańców będzie się systematycznie poprawiał.