Kolejny etap budowy rowu U1

0
558
Reklama

Trwają prace związane z budową rowu U1 na terenie gminy Michałowice. Jak podkreśla urząd, to największa tegoroczna inwestycja.

Rów U1, niegdyś nazywany Regułką, ma ogromne znaczenie dla odwadniania południowej części warszawskiej dzielnicy Ursus, północnej części Michałowic oraz południowej części Piastowa i Pruszkowa. Ma ponad 7 km długości. Swego czasu był rzeką, ale zatracił ten charakter i nazwano go kanałem U1.

Nie ulega wątpliwości potrzeba istnienia rowu. Wody opadowe z tak dużego obszaru muszą być odbierane we właściwy sposób, konieczne jest również odpowiednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Jednak mieszkający w pobliżu rowu mieli problemy z podtopieniami. Tego typu sytuacje wiązały się z podjęciem kroków w kierunku przebudowy. Ursus, Michałowice, Piastów i Pruszków uruchomiły proces inwestycyjny, mający na celu rozwiązanie problemu. Do końca 2015 r. zrealizowano część prac, m.in. przebudowano koryto od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do ul. Królewskiej w Regułach. W 2016 r. rozpoczęto realizację kolejnego ważnego punktu w postaci budowy zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. Trzeba przyznać, że zadanie jest złożone i przed samorządami stoi mnóstwo wyzwań.

Obecnie prowadzony jest III etap prac związanych z budową rowu U1. Roboty, wykonywane wzdłuż Al. Jerozolimskich, na powierzchni ziemi obejmują przygotowanie takich elementów jak komory i rury, które następnie zostaną zakopane. Stworzone konstrukcje będą przerzucały nadmiar wody opadowej. Dzięki temu ryzyko podtopień zmniejszy się, a gwałtowne opady deszczu nie będą powodowały strachu u mieszkańców m.in. Reguł i Michałowic.

Reklama

Należy nadmienić, że wartość inwestycji to ponad 18,7 mln zł, a oprócz wymienionych samorządów zaangażowany jest w nią Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Reklama