>

Aktualności

Aktualne informacje z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego. Samorząd, społeczeństwo, kultura i rozrywka, sport, wydarzenia, edukacja, komunikacja.

Więcej za odpady

0
Część samorządów zwiększyła opłaty za odbiór odpadów. Do tego grona dołączyła również Żabia Wola. Każdy mieszkaniec ma wybór, czy będzie segregować odpady. Od tego zależy...

Nowy zastępca

0
Mł. insp. Krzysztof Bujnowski został zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Obowiązki pełni od 1 lutego br. Nowy zastępca komendanta powiatowego pracuje w policji ćwierć...

Kolejny alarm

0
Do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wpłynęła informacja o podłożonym ładunku wybuchowym. Kilka tygodni wcześniej podobną wiadomość otrzymał pruszkowski magistrat. Chwile grozy w Pruszkowie. 18 stycznia...

Drugi tor dla WKD

0
Warszawska Kolej Dojazdowa planuje położenie drugiego toru między Grodziskiem i Podkową Leśną. Dynamiczny wzrost liczby przewożonych pasażerów wymaga podniesienia przepustowości, aby możliwe było zwiększenie...

Nabór do placówek oświatowych

0
Od 15 marca będzie można składać wnioski o przyjcie dziecka do grodziskich przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkół podstawowych. Przyjmowanie wniosków, wzorem lat ubiegłych,...

Wyremontują Dom Kultury

0
Urząd Gminy otrzymał dofinansowanie na remont Domu Kultury w Żabiej Woli. W ramach konkursu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” gminy mogły ubiegać się o środki...

Planują przebudowę

0
Piastowski magistrat planuje poważną inwestycję w postaci przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Władze miasta chcą zrealizować zadanie w oparciu o umowę...

Porozumienie między gminami

0
Niektóre samorządy, w trosce o zapewnienie możliwości mieszkańcom dotarcia do sąsiednich miejscowości, uruchomiły własną sieć połączeń autobusowych. W gminie Brwinów funkcjonuje nieźle rozbudowana sieć połączeń...

Dofinansowanie na PSZOK

0
W Piastowie przy ul. Poniatowskiego ma powstać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji. Jednym z zadań gminy jest troska o...

Budżet gminy

0
Podczas III sesji Rady Miejskiej w Brwinowie radni przyjęli uchwały dotyczące budżetu gminy na bieżący rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gmin Brwinów na lata...

REKLAMA

REKLAMA