Goście z Szanghaju

0
467
Reklama

Przedstawiciele chińskiego miasta Szanghaj odwiedzili Piastów. Z samorządowcami rozmawiali na temat współpracy kulturalnej.

Szanghaj uchodzi za jedno z najnowocześniejszych miast na świecie. To największe chińskie centrum gospodarcze i finansowe, gdzie znajduje się najdłuższy system metra na świecie z 664 kilometrami tuneli. W Szanghaju zlokalizowany jest również najbardziej ruchliwy port kontenerowy na świecie. Miasto liczy ponad 24 miliony mieszkańców. Niejeden chciałby odwiedzić to miasto. Tymczasem przedstawiciele chińskiego miasta z Biura Administracji Spraw Etnicznych i Religii Urzędu Miejskiego złożyli wizytę w Piastowie. Delegaci byli przedstawicielami różnych religii: chrześcijańskiej, protestanckiej, islamskiej, taoistycznej oraz buddyjskiej.

Relacje partnerskie między miastami z różnych państw to normalna praktyka. Często władze nawiązują stosunki, co służy poszczególnym społecznościom w poznawaniu innych kultur. Współpraca może rozwijać się na wielu polach. Odwiedziny delegatów z Szanghaju w Piastowie to pierwsza tego typu wizyta w Polsce w 70-letniej historii kontaktów dyplomatycznych między krajami. Zatem można powiedzieć, że Piastów dostąpił zaszczytu. – Nasze miasto zostało docenione przez stronę chińską za otwartość i tolerancję wobec innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu tradycji i poszanowaniu dla historii – przekazał Przemysław Worek, zastępca burmistrza Piastowa.

Goście z Szanghaju rozmawiali z zastępcą burmistrza oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Wrońskim na temat współpracy kulturalnej. Czas został wykorzystany maksymalnie. Przedstawiciele chińskiego miasta poznali również Piastów i jego historię. Odwiedzili parafię Matki Bożej Częstochowskiej oraz Piastowskie Archiwum Miejskie, gdzie delegacja z Szanghaju dokonała wpisu do pamiątkowej księgi o następującej treści: „Przyjaźń chińsko-polska trwa długo i będzie trwała nadal. Delegacja Urzędu Miasta Szanghaj – Biuro Spraw Mniejszości Etnicznych i Religii”.

Reklama
Reklama