Farma prądu

0
520
Reklama

Zakład Wodociągów i Kanalizacji kończy budowę farmy fotowoltaicznej. Obiekt ma wytwarzać blisko połowę energii zużywanej przez oczyszczalnię ścieków.

Zlokalizowana przy oczyszczalni w Chrzanowie Dużym farma będzie miała moc ok. 300 kW. Kolektory słoneczne zajmą powierzchnię ok. 5000 m2.

Budowa farmy pozwoli na pozyskiwanie czystej energii słonecznej, dzięki czemu uda się ograniczyć tzw. ślad węglowy, czyli emisję dwutlenku węgla do atmosfery. To również oszczędność  – przy obecnych wzrostach cen energii elektrycznej, pokrycie połowy zapotrzebowania oczyszczalni na prąd za pomocą odnawialnych źródeł pozwoli zachować w budżecie spółki dość pokaźną kwotę.

Budowa farmy kosztuje nieco ponad 3,1 mln zł.

Reklama

Farma fotowoltaiczna to nie koniec inwestycji realizowanych przez grodziski ZWiK. Niebawem zostanie otwarty drugi punkt zlewny dla ścieków, o co od dawna wnosiły firmy zajmujące się wywozem nieczystości. Powstaje również bioreaktor, dzięki któremu wzrosną moce przerobowe instalacji i wzrośnie bezpieczeństwo procesu obsługi ścieków. Budowa bioreaktora jest niezwykle istotna, ponieważ aktualnie moce oczyszczalni są wykorzystywane praktycznie w 100%, co blokuje budowanie dalszych przyłączy kanalizacyjnych. Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje ponad 12 000 m3 ścieków dziennie, a łączna długość sieci kanalizacyjnej to blisko 153 km. Rozbudowa pozwoli na dalszy rozwój sieci i realizację nowych przyłączy.

Farma fotowoltaiczna, punkt zlewny i bioreaktor są elementami projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk Maz. Wiosną 2017 r. ZWiK podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na jego dofinansowanie w ramach unijnego Funduszu Spójności. Oprócz wspomnianych inwestycji, program obejmuje również budowę 26,4 km sieci kanalizacyjnej, przyłączenie do sieci kolejnych gospodarstw domowych, modernizację węzła odwadniania ścieków i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią. Całość obliczonego na lata 2014-2020 projektu została wyceniona na 59 mln zł. Kwota dofinansowania z Funduszu wyniosła 38 mln zł.

Zarówno farma, jak i punkt zlewny, powinny zostać otwarte już niebawem.

Reklama