Duma miasta

0
716
Reklama

Miejscy radni uhonorowali troje zasłużonych mieszkańców Pruszkowa. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa wręczono wyróżnionym podczas uroczystej sesji.

Decyzję w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa trojgu pruszkowian radni podjęli podczas sesji 27 września. Wręczenie dyplomów wyróżnionym odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, która odbyła się w czwartek 4 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie.

Irena Horban to wychowanka Liceum im. Tomasza Zana. Przez wiele lat pracowała jako pedagog, silnie związana z harcerstwem, Pruszkowskim Towarzystwem Muzycznym oraz Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno-Naukowym, redaktor „Przeglądu Pruszkowskiego”. Działaczka opozycyjnej „Solidarności”.

– Jestem bardzo wzruszona, podejrzewam, że koledzy także. Całe życie tu spędziłam, całe życie poświęciłam Pruszkowowi – mówiła drżącym głosem Irena Horban. – Jesteśmy tym bardziej zaszczyceni, że Honorowych Obywateli Miasta Pruszkowa jest tylko pięcioro – podkreśliła w imieniu całej trójki.

Reklama

Tadeusz Hubert Jakubowski, podobnie jak pozostała dwójka, jest rodowitym pruszkowianinem. Absolwent LO Zana, został architektem, działał w harcerstwie i opozycji komunistycznej. Jest autorem kilku książek, w tym wspomnień, w których barwnie opisuje swoje rodzinne miasto.

Najstarszy w tym gronie, Zdzisław Zaborski, edukację na poziomie średnim kończył na tajnych kompletach podczas drugiej wojny światowej. Był żołnierzem AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie podjął studia na krakowskiej AGH, a następnie Politechnice Warszawskiej, pracował wiele lat w przemyśle. Od lat 80. ubiegłego wieku zajmował się promowaniem historii i podejmował starania o utworzenie muzeum pamięci obozu przejściowego Durchgangslager 121 (Dulag 121).

Wszyscy obecni odśpiewali wyróżnionym „Sto lat”, dodając „sto lat to za mało, jeszcze dwieście, by się zdało”.

Reklama