Dotacja na sprzęt medyczny

0
389
Reklama

Nowy sprzęt medyczny trafi do szpitala powiatowego na Wrzesinie. Powiat pruszkowski otrzymał z budżetu państwa 1,5 mln zł dotacji na zakup aparatury medycznej.

Odpowiednie wyposażenie szpitali stanowi podstawę ich funkcjonowania. Specjalistyczny sprzęt jest na wagę złota i pozwala na profesjonalną opiekę nad pacjentami, jak również daje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki. Na nowe wyposażenie może liczyć SPZZOZ w Pruszkowie.

Powiat pruszkowski otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 1,5 mln zł w ramach projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów”.

Środki zewnętrzne w zdecydowanej mierze pokryją całkowity koszt, który wynosi blisko 1,9 mln zł. Wkład powiatu pruszkowskiego wyniesie ponad 273 tys. zł, zaś szpitala blisko 101,5 tys. zł. – Środki z dotacji muszą zostać wykorzystane do 31.12.2018 r. – zaznacza Emilia Jarosz-Lis ze starostwa powiatowego w Pruszkowie.

Reklama

Fundusze zostaną przeznaczone na zakup aparatu cyfrowego ze zintegrowaną kolumną lampy RTG i jednym detektorem cyfrowym, w skład którego wchodzi m.in. statyw płucny czy też mobilny bezprzewodowy panel DR do stołu. Ponadto szpital zyska aparat cyfrowy jezdny ze zintegrowaną konsolą, przystosowany do wykonywania badań przy łóżku chorego. Planowany jest również zakup mammografu cyfrowego oraz wyposażenie gabinetu zabiegowego ginekologicznego m.in. histeroskop, morcelator ginekologiczny i centralny system monitorowania KTG. – Zakupiona aparatura diagnostyczna wykorzystywana będzie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (pracownia badań RTG i pracownia badań mammograficznych) oraz na oddziale ginekologii SPZZOZ w Pruszkowie – wyjaśnia Jarosz-Lis.

Reklama