Diety ustalone

0
427
Reklama

Nie chodzi o sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów, lecz o wysokość diet przysługujących radnym powiatu pruszkowskiego. Tę kwestię ustalono podczas ostatniej sesji.

Rozpoczęła się nowa kadencja, a więc konieczne jest uregulowanie kwestii formalnych. Podczas I sesji poznaliśmy starostę, którym został Krzysztof Rymuza. Wybrano również wicestarostę, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz członków zarządu powiatu. Z kolei kolejne obrady pozwoliły wyłonić członków poszczególnych komisji.

Podczas sesji, która odbyła się 4 grudnia, pochylono się również nad kwestią ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet. Zgodnie z przyjętą uchwałą, radny może liczyć 1500 zł. Ustalono, że wiceprzewodniczący komisji rady otrzyma 1600 zł, zaś przewodniczący – 1800 zł. Co ważne, nieobecność radnego na sesji wiąże się z obniżeniem diety o 300 zł, zaś na komisji o 200 zł. Z kolei uposażenie nieetatowego członka zarządu powiatu pruszkowskiego wynosi 2000 zł. Przewodniczący rady otrzyma 2600 zł, zaś wiceprzewodniczący – 2000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, diety nieprzekraczające kwoty 3000 zł są zwolnione z podatku.

Radni podjęli również uchwałę dotyczącą wynagrodzenia starosty pruszkowskiego. Wynagrodzenie miesięczne Krzysztofa Rymuzy ustalono na 10 940 zł brutto.

Reklama
Reklama