Strona główna Aktualności Dalsza rewitalizacja parku

Dalsza rewitalizacja parku

0

Park w Brwinowie jest sukcesywnie modernizowany, są już plac zabaw, fontanna, murki i gambiony, nowa droga, teraz zaś przyszedł czas na zieleń.

W ramach realizacji projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”, gmina ogłosiła dwa przetargi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w części już istniejącej oraz utworzenia nowego miejsca, jakim będzie edukacyjny ogród botaniczny. Podstawowa znajomość drzew, krzewów i innych roślin nie jest najmocniejszą stroną dzieci i młodzieży, pomysł ten wydaje się więc bardzo trafiony. Ułatwi to nauczycielom prowadzenie zajęć w środowisku naturalnym, a rodzicom wdrażanie tej wiedzy już od najmłodszych lat.

W istniejącej części parku prace podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy, który realizowany będzie w tym roku, ma na celu utworzenie infrastruktury wodociągowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem terenu, a także rozbiórkę starego i budowę nowego ogrodzenia.

W drugim etapie, którego realizacja zaplanowana została na przyszły rok, przewidywana jest budowa elementów małej architektury, w tym budowa wybiegu dla psów oraz żwirowych alejek, a także urządzenie zieleni.

Również edukacyjny ogród botaniczny powstawał będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie, realizowanym w tym roku, planowane jest wybudowanie oświetlenia parkowego wraz z monitoringiem terenu oraz doprowadzenie wody i wykonanie systemu nawadniania.

W drugim etapie, który będzie realizowany w przyszłym roku, planowane jest wybudowanie małej architektury m.in. tablice edukacyjne, placyki rekreacyjno-edukacyjne, oraz wszystkie prace związane z nasadzeniem roślin i zagospodarowaniem terenu ogrodu botanicznego.

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” przewidziany jest na lata 2018-2021, a gmina Brwinów skorzystała z dofinansowania na jego realizację w wysokości ponad 2,1 mln złotych (stanowi to 85% kosztów kwalifikowanych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Exit mobile version