CPK z pierwokupem

0
297
Reklama

Z końcem lipca weszło w życie rozporządzenie dające spółce CPK prawo pierwokupu nieruchomości w obszarze planowanego lotniska. W przygotowaniu jest też ustawa, której zapisy mają przyspieszyć budowę portu.

Tak zwane rozporządzenie obszarowe obejmuje kilka kwestii związanych z budową nowego portu lotniczego i okolicznej infrastruktury. Najważniejszym punktem jest określenie obszaru inwestycji. Choć wciąż brakuje konkretnej lokalizacji samego lotniska, które ma zająć powierzchnię ok. 30 km2, wiadomo, że powstanie wewnątrz liczącego 74 km2 obszaru obejmującego tereny gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.

Kolejnym istotnym elementem jest wprowadzenie szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Mówiąc prościej: jeśli właściciel działki położonej na terenie planowanej inwestycji będzie chciał sprzedać nieruchomość, CPK będzie miała pierwszeństwo w jej wykupie.

– Oznacza to, że mieszkańcy nadal mogą sprzedawać nieruchomości (obrót gruntami jest utrzymany), lecz kupującego może zastąpić spółka CPK z zachowaniem przewidzianych prawem warunków sprzedaży – wyjaśnia Seweryn Szawrocki, dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. CPK.

Prawo pierwokupu nie obejmuje lokali w budynkach wielomieszkaniowych. Szawrocki podkreśla również, że rozporządzenie nie ogranicza prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Wciąż będzie można także ubiegać się o pozwolenie na budowę czy warunków zabudowy zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.

Reklama

Czytaj również: Dom bez pozwolenia na budowę

Badania niejako przymusowe

Sporo kontrowersji wywołuje zapis dotyczący prowadzenia pomiarów na terenach okalających przyszłe lotnisko. Rozporządzenie pozwala bowiem na badania geodezyjne czy przyrodnicze nawet bez zgody właściciela posesji. To ważna zmiana; dotychczas pracownik firmy prowadzącej analizy na zlecenie CPK nie mógł przebywać na prywatnym terenie, o ile nie zgodził się na to właściciel. Było to zresztą zarzewiem kilku sporów między spółką a mieszkańcami, którzy skarżyli się na niechcianych gości. Teraz zgodę na wejście na prywatną posesję będzie mógł wydać pracownikowi wojewoda. Zapis obejmuje nie tylko wspomniane wcześniej 74 km2, ale znacznie większy teren – aż 340 km2. Na tak dużym obszarze bowiem są prowadzone badania przyrodnicze, inwentaryzacje środowiska wodnego czy analizy poziomu hałasu.

Wolno budować czy nie?

Rozporządzenie nakłada także nowe obowiązki na samorządy. Zgodnie z nowymi przepisami każda zmiana miejscowych planów zagospodarowania będzie musiała być uzgadniana z ministrem infrastruktury. Jak tłumaczy Seweryn Szawrocki, dzięki temu uda się uniknąć kolizji nowych inwestycji, np. osiedli, z planowaną budową lotniska.

Słowom Szawrockiego przeczą jednak zapisy opublikowanego niedawno projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. W art. 29 dokumentu znajdujemy m.in. zakaz wydawania pozwoleń na budowę czy warunków zabudowy, wydzielania samodzielnych lokali mieszkaniowych, wydawania decyzji o podziale nieruchomości czy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Lista zakazów jest długa. Projekt ustawy przekazano właśnie do konsultacji społecznych. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do końca sierpnia.

Sporna wartość gruntów

O rozporządzeniu i projekcie nowej ustawy krytycznie wypowiadają się zarówno członkowie Rady Społecznej ds. CPK, jak i mieszkańcy wsi ujętych w dokumencie. Zarzucają spółce CPK marazm i niechęć do jakichkolwiek kompromisów. Spośród 40 zgłoszonych postulatów praktycznie żaden nie został zrealizowany. Chodzi m.in. o ceny wykupu gruntów. Spółka chce wykupywać ziemię po cenach gruntów rolnych, tymczasem mieszkańcy oczekują raczej wyceny działek jako terenów inwestycyjnych. Zarzucają również, że do tej pory nie otrzymali obiecywanego od dwóch lat katalogu nieruchomości zastępczych.

cpk, centralny port komunikacyjny, seweryn szawrocki, spółka CPK, dyrektor, posesje, lotnisko, samorządy
Fly Media

Kwestię cen wykupu gruntów również ma regulować nowa ustawa. Dokument określa cenę nieruchomości jako sumę: wartości rynkowej gruntu niezabudowanego, powiększonej o 10 proc. oraz różnicy pomiędzy wartością rynkową całej nieruchomości i wartością rynkową gruntu niezabudowanego – powiększonej o 20 proc. W przypadku nieruchomości lokalowej rynkowa nieruchomości ma zostać powiększona o 20 proc. W pozostałych przypadkach cena ma być ustalana na poziomie rynkowej wartości nieruchomości powiększoną o 10 proc. To wciąż jednak nie daje właścicielom działek gwarancji, że ich własność zostanie właściwie wyceniona.

W najbliższych dniach planowany jest strajk przeciwko budowie CPK. Jeśli jednak strona rządowa przeforsuje zapisy nowej ustawy, CPK zyska potężne narzędzie do dalszych prac.

Czytaj również: Samorządy sprzeciwiają się projektowi linii kolejowej do CPK

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj