Chcą przenieść urząd

0
428
Reklama

Niewykluczone, że w przyszłym roku pruszkowskich urzędników czeka przeprowadzka. Władze miasta planują przenieść magistrat do budowanego obiektu przy alei Armii Krajowej.

Obecna siedziba urzędu mieści się przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16. Budynek nie należy do najnowocześniejszych i wymaga określonych zmian, aby w pełni służyć mieszkańcom. Wiadomo, że wiąże się to ze sporymi nakładami finansowymi. – W obecnej siedzibie nigdy nie powstanie profesjonalny punkt obsługi mieszkańców oraz budynek nie zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – podkreśla zastępca prezydenta Pruszkowa Konrad Sipiera.

Stary budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. fot. M. Bochnowski

Kilka miesięcy temu analizowano możliwość przeniesienia urzędu do budynku Centrum Kultury i Sportu przy ul. Bohaterów Warszawy. Do wiążących decyzji jednak nie doszło. Teraz pojawiła się nowa opcja, którą władze miasta przedstawiły podczas komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Urząd miałby mieścić się w budynku przy alei Armii Krajowej 46, który obecnie stawia Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska”. Zmiana ta ma być podyktowana przede wszystkim kosztami. Budynek przy ul. Kraszewskiego wymaga wielomilionowych nakładów związanych m.in. z termomodernizacją, koniecznością wymiany sieci teleinformatycznej oraz stworzenia niezbędnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Władze Pruszkowa podkreślają, że ewentualna modernizacja i tak nie rozwiąże licznych problemów. Dlatego też pojawił się pomysł przeniesienia budynku do obiektu przy Armii Krajowej 46. Rzecz jasna, miasto musiałoby się rozliczyć z TBS „Zieleń Miejska”, które realizuje inwestycję z własnych środków.

Nowy urząd miałby być w pełni funkcjonalny

Nowy urząd miałby być w pełni funkcjonalny. Jednym z kluczowych rozwiązań jest stworzenie biura obsługi mieszkańców dostosowanego do potrzeb wszystkich petentów. Ponadto, parter budynku byłby przestrzenią załatwiania wszystkich spraw. Obiekt posiadałby również salę konferencyjną, w której odbywałby się m.in. sesje Rady Miasta. – Nowoczesny, przyjazny, wielofunkcyjny, ekonomiczny, przystępny. Już w przyszłym roku taki może być Urząd Miasta Pruszkowa – przedstawia Paweł Makuch, prezydent miasta.

Reklama

Pozostaje czekać na dalszy rozwój wypadków związany z przeprowadzką urzędników. Z pewnością prezentacja pomysłu władz Pruszkowa jest początkiem dyskusji na ten temat i poszukiwania najlepszego rozwiązania.

Reklama