Budżet z opóźnieniem

0
419
Reklama

Czwarta edycja budżetu obywatelskiego w Pruszkowie wystartuje z opóźnieniem. Trzeba czekać na przyjęcie przez Radę Miasta uchwały o zasadach przeprowadzania całej procedury.

Rok temu o tej porze znana była wysokość budżetu obywatelskiego na 2019 r. oraz podział kwot na siedem obszarów miasta. Mieszkańcy mogli pracować nad projektami. Tym razem procedura wystartuje z opóźnieniem. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło nieważność październikowej uchwały pruszkowskiej Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 r. Ponadto, pojawiły się nowe przepisy regulujące wspomniany mechanizm. Proces budżetu obywatelskiego wymaga określenia w drodze uchwały kryteriów, które powinny spełniać zgłaszane projekty. Zmiany wymagają wprowadzenia rozwiązań, które wcześniej nie były obecne w przypadku tego narzędzia w Pruszkowie.

Od grudnia prowadzone są prace nad wprowadzeniem zmian do budżetu obywatelskiego, aby spełniał on wszystkie założenia. Przygotowanie nowej procedury wymaga czasu. Szczegóły będą znane po przyjęciu przez Radę Miasta właściwej uchwały.

Mieszkańcy Pruszkowa zdążyli już doskonale poznać narzędzie, jakim jest budżet obywatelski. Odbyły się już trzy edycje programu, za każdym razem wprowadzano zmiany w regulaminie. W procedurze, po spełnieniu wymagań, każdy może zgłosić projekt, który następnie poddawany jest pod głosowanie. Pomysły z największą liczbą głosów są realizowane. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego w Pruszkowie do rozdysponowania było 1,25 mln zł. Środki podzielono na siedem obszarów. Najwięcej głosów zebrały takie projekty jak m.in.: miniskatepark na Gąsinie, Seniorada III (Żbików-Bąki), świetlica osiedlowa (Tworki-Malichy), Śniadania w Parku czy też oświetlenie boiska Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica.

Reklama
Reklama