Budżet obywatelski

0
458
Reklama

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego.

Na początku lutego informowaliśmy, że w tym roku procedury związane z budżetem obywatelskim wystartują z opóźnieniem. Wszystko przez zmiany w przepisach. Rada Miasta musiała przyjąć nową uchwałę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Na VI sesji sprawa ta została uregulowana.

Jak czytamy w uchwale, wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić kwotę stanowiącą 0,5% wydatków miasta. Limit jednego projektu to 120 tys. zł. W tym roku ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego planowane jest nie później niż do końca maja. Istotna jest również procedura zgłaszania i weryfikacji projektów. Zgłaszać projekty będzie można w ciągu miesiąca od ogłoszenia kwoty budżetu. Kluczowe jest dołączenie do składanego wniosku listy poparcia co najmniej 30 mieszkańców. Kolejny krok to weryfikacja złożonych wniosków. W przypadku wątpliwości mieszkańcy mogą odwołać się od wyników. Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie nad projektami, zwieńczeniem będzie podsumowanie i ogłoszenie zwycięskich wniosków.

Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, będące zadaniami własnymi gminy, a także dające możliwość nieodpłatnego korzystania z ich efektów.

Reklama

Podobnie jak w poprzedniej edycji, miasto podzielono na siedem obszarów – Gąsin, Żbików-Bąki, Malichy Tworki, Ostoja Porcelit, Centrum, Stare Śródmieście, Osiedle Staszica Bolesława Prusa.

Reklama