Budżet gotowy

0
546
Reklama

Nowy rok niesie ze sobą nowe wyzwania. W grudniu radni powiatu pruszkowskiego przyjęli budżet na 2020 r. 35 milionów złotych przewidziano na inwestycje.

Praca nad planem finansowym wymaga ogromnego zaangażowania i uwzględnienia wielu elementów. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag co do projektu budżetu na rok 2020. Podczas grudniowej sesji radni przegłosowali dokument – 19 było za, pięciu przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Najważniejsze są w tym przypadku liczby. Dochody powiatu pruszkowskiego określono na blisko 180 mln zł, zaś wydatki – 196 mln zł. Deficyt w wysokości 16,6 mln zł zostanie pokryty z tytułu wolnych środków – 7,3 mln zł oraz kredytu – 9,3 mln zł.

W 2020 roku władze powiatu pruszkowskiego przeznaczą na inwestycje ponad 35 mln zł. Kluczowym działaniem jest budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie. Na ten cel powiat przeznaczy 10 mln zł. Warto nadmienić, że obecna siedziba ośrodka jest w złym stanie. W ubiegłym roku powiat podpisał list intencyjny w sprawie dofinansowania inwestycji oraz przeprowadził postępowanie przetargowe.

Reklama

Planowana jest również przebudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Działanie to pochłonie 8 mln zł. Z kolei 2 mln zł zostaną przeznaczone na budowę hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. 300 tys. zł ma kosztować budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej. 100 tys. zł przygotowano na budowę pływalni przy szkole przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. Na przebudowę liceum im. Tadeusza Kościuszki zabezpieczono 50 tys. zł.

W najbliższych dwunastu miesiącach Powiat Pruszkowski planuje liczne inwestycje drogowe. Najwięcej, bo 3,3 mln zł pochłonie rozbudowa ul. Solidarności w Parzniewie. 2,5 mln zł ma kosztować rozbudowa ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach od ul. Sienkiewicza w Piastowie do skrzyżowania z ul. Regulską w Regułach i dzielnicy Ursus. Powiat zaplanował również modernizację ul. Józefowskiej we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec (2,2 mln zł) oraz drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy (2 mln zł). 400 tys. zł zarezerwowano na budowę sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych. 500 tys. zł zostanie przeznaczone na projektowanie dróg. Taką samą kwotę zabezpieczono na przebudowę skrzyżowania ul. Platanowej w gminie Nadarzyn.

 

Reklama