Bezpieczna droga do szkoły

0
242

Gmina wsparła powiat w staraniach o zwiększenie bezpieczeństwa na ruchliwym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie ulic Grodziskiej i Sportowej jest miejscem niebezpiecznym z kilku powodów. Przede wszystkim Grodziska jest ulicą bardzo ruchliwą, zaś przy Sportowej znajduje się duże osiedle bloków mieszkalnych. Przez to skrzyżowanie uczniowie mieszkający na osiedlu chodzą do szkoły, tędy bowiem prowadzi najkrótsza droga do Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Żwirowej. Od dawna mieszkańcy czekają na zamontowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej, która zapewni bezpieczeństwo ich dzieciom.

Ulice Grodziska i Sportowa są drogami powiatowymi, więc inwestycja ta leży w gestii powiatu pruszkowskiego. Władze gminy Brwinów, dostrzegając w tym ważny problem społeczny, podjęły negocjacje z władzami powiatu. W ich efekcie, 25 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenia tego skrzyżowania. Kosztem 60 000 zł zostało zlecone opracowanie dokumentacji, która na początku tego miesiąca, wraz z pozwoleniem na budowę, powinna zostać przekazana powiatowi. Tak więc wszystko, co należało do gminy Brwinów, niebawem zostanie wykonane, dalsze prace leżą w gestii powiatu, który w opracowaniu „Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego” w pkt. 6.3.2 wprowadził zadanie: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3128W ul. Grodziska z drogą powiatową nr 3127W ul. Sportowa”.

Należy mieć nadzieję, że zarząd powiatu pruszkowskiego potraktuje sprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu jako priorytetową i sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu stanie się faktem.