Będzie nowa ścieżka

0
373

Pod koniec lutego burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali porozumienie o współpracy przy budowie nowej ścieżki rowerowej, która połączy Biskupice z Czubinem.

Droga wojewódzka nr 720, łącząca obie te miejscowości, jest ruchliwą trasą, co stwarza duże zagrożenie dla poruszających się nią rowerzystów. Poprawa bezpieczeństwa cyklistów oraz płynności ruchu wymaga rozdzielenia ruchu pojazdów samochodowych i rowerów poprzez budowę wzdłuż tej drogi ścieżki rowerowej. Burmistrz Brwinowa podjął negocjacje z zarządcą drogi, czyli Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, oraz zarządem województwa mazowieckiego w sprawie przyspieszenia realizacji tej ważnej inwestycji. Pod koniec lutego udało się doprowadzić do porozumienia w tej sprawie. Podpisane przez dyrektora Zbigniewa Ostrowskiego i burmistrza Arkadiusza Kosińskiego w obecności wicemarszałka Rafała Rajkowskiego porozumienie jest kolejnym przykładem harmonijnej współpracy na szczeblu samorządowym. Zgodnie z zapisami dokumentu, gmina Brwinów zobowiązała się do opracowania dokumentacji projektowej budowy 3,5 km ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 720, na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w Biskupicach do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, odcinka chodnika w rejonie zabudowań Biskupic oraz kładki pieszo-rowerowej w rejonie OSP Biskupice.

– Projektowana ścieżka rowerowa połączy się z istniejącą drogą dla rowerów od DPS w Czubinie do granicy z gminą Błonie w Rokitnie. Dość wspomnieć, że nasi sąsiedzi planują wybudowanie ścieżki rowerowej od granicy z naszą gminą, poprzez Rokitno, do samego Błonia. W efekcie obu inwestycji powstanie ścieżka rowerowa łącząca Brwinów i Błonie – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Dokumentacja obejmie m.in. projekt budowy drogi (ścieżki) rowerowej oraz chodnika, wzmocnienie konstrukcji drogi, poprawę odwodnienia pasa drogowego, przebudowę zjazdów. Konieczne będzie też ewentualne pozyskanie gruntów do realizacji inwestycji.

– Przygotowanie dokumentacji projektowej potrwa zapewne około 2 lat, z uwagi na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego, a także konieczność poszerzenia pasa drogowego DW nr 720 w procedurze wywłaszczenia kilkudziesięciu działek. Niestety, to wymagane prawem procedury, których nie przeskoczymy – dodaje burmistrz Kosiński.

Podpisane porozumienie znacznie przyspieszy możliwość podjęcia przez MZDW działań w sprawie realizacji tej ważnej inwestycji. Należy mieć nadzieję, że szybko uda się wyłonić dobre biuro projektowe, które podejmie się realizacji tego projektu.

Gmina Brwinów przygotowuje również dokumentację dwóch innych ważnych dla miasta inwestycji drogowych – przebudowy skrzyżowania ul. Obwodnica (DW nr 719) z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika w rejonie węzła A2 Pruszków.