Będzie bezpieczniej

0
359

Skrzyżowanie Alei Kasztanowej z ulicą Osiedlową jest bardzo niebezpieczne. Są jednak szanse, że jeszcze w tym roku sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Skrzyżowanie to wymaga przebudowy z kilku powodów. Aleja Kasztanowa jest drogą powiatową o dużym natężeniu ruchu. Jest to dogodne połączenie nie tylko dla Młochowa, Parol i Krakowian, ale też dla TIR-ów obsługujących znajdujące się w pobliżu duże centrum logistyczne. Trasa ta stanowi bowiem najkrótsze połączenie z drogą krajową nr 7. Skrzyżowanie znajduje się dokładnie na łuku Alei Kasztanowej, co ogranicza widoczność, jednak kierowcy nie zdejmują tu nogi z gazu. Tuż przy skrzyżowaniu znajduje się również przystanek autobusowy, z którego korzystają uczniowie znajdującej się w tym miejscu dużej szkoły podstawowej. Sytuacja ta od dawna postrzegana była przez władze gminy Nadarzyn jako sprawa do pilnego rozwiązania, wymagało to jednak współpracy z zarządcą Alei Kasztanowej, którym jest Powiat Pruszkowski.

W ubiegłym roku zarząd powiatu ogłosił przetarg na wykonanie przebudowy tego skrzyżowania. Składane oferty znacznie przekraczały oczekiwania władz powiatu, w związku z czym odstąpiono od realizacji tej inwestycji. Wójt Zwoliński, nie chcąc tracić okazji na dofinansowanie inwestycji drogowej, zaproponował remont nawierzchni asfaltowej w Alei Kasztanowej oraz przebudowę ulicy Klonowej w Kajetanach, do której gmina Nadarzyn dołożyła z własnych środków 250 tys. złotych.

Po zmianie na stanowisku starosty oraz w zarządzie powiatu, gmina Nadarzyn rozpoczęła ponowne rozmowy w sprawie inwestycji w drogi powiatowe na swoim terenie. Na początku tego roku zarząd powiatu rozpoczął przegląd dróg powiatowych. Po oględzinach w terenie oraz omówieniu najważniejszych problemów, ustalono jako priorytetową inwestycję właśnie tę przy szkole podstawowej w Ruścu, wprowadzając tu nową organizację ruchu.

Kolejną inwestycją drogową, jaką powiat będzie realizował w pierwszej kolejności jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Nad Utratą w Walendowie, gdzie dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Poprzedni zarząd powiatu, wbrew protestom gminy Nadarzyn, połączył ulicę Nad Utratą z Chińskim Centrum Handlowym, mimo braku połączenia z drogą S8 poprzez węzeł Nadarzyn, którego realizacja wciąż nie jest zakończona. Spowodowało to nasilenie ruchu kupców i klientów Centrum Chińskiego, którzy dojeżdżają tamtędy do węzła Paszków, gdzie jest wjazd na S8. Często przekraczana jest tu dopuszczalna prędkość; na tej trasie doszło już do kilku poważnych zdarzeń drogowych w tym wypadków śmiertelnych. Konieczne jest tu więc szybkie podjęcie działań zmierzających do uspokojenia ruchu pojazdów.

Na te dwie inwestycje zarząd powiatu pruszkowskiego przeznaczył 1 200 000 zł.