Ankieta dotycząca ogrzewania

0
362
Reklama

Do końca lutego trwa nabór ankiet dotyczących sposobu ogrzewania w Pruszkowie. Pozyskane informacje mogą być cenne w zakresie ubiegania się o dofinansowanie na docieplenie budynków.

Nieustannie słyszymy o złym stanie powietrza, którym oddychamy. Duża liczba samochodów, stare piece, palenie plastików – to tylko niektóre elementy wpływające na tę sytuację. Samorządy prowadzą liczne akcje edukacyjne i wdrażają rozwiązania, których celem jest poprawa jakości powietrza.

Przekroczenie norm pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu – tak wygląda roczna ocena za rok 2018 w województwie mazowieckim. Wiąże się to z koniecznością przygotowania nowego programu ochrony środowiska, który będzie zawierał plan działań krótkoterminowych. Taki dokument należy uchwalić do 15 czerwca 2020 roku. Opracowanie kompletnego programu wymaga zaangażowania wielu środowisk.

Pruszkowski magistrat przygotował dla mieszkańców ankietę dotyczącą sposobu ogrzewania. Pozyskane informacje pozwolą na ocenę skali potrzeb w zakresie docieplenia budynków oraz wymiany pieców. Tym samym miasto będzie mogło pomóc właścicielom budynków w pozyskaniu środków na te działania. – Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wypełnić obowiązki nałożone na naszą gminę przez władze województwa mazowieckiego – podkreślają urzędnicy.

Reklama

Ankieta dostępna jest na stronie: www.pruszkow.pl/ankieta-dotyczaca-budynku-lokalu-mieszkalnego.

Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną bądź złożyć w Urzędzie Miasta. Ankiety należy składać do końca lutego br.

Reklama