Żegluga powietrzna wyląduje w Regułach

0
372

W 2022 roku ma rozpocząć się budowa kampusu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach. Mieszkańcy mają wiele pytań, a instytucja jest otwarta na dyskusję.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została utworzona 1 kwietnia 2007 roku. Jej siedziba mieści się obecnie w Warszawie przy ul. Wieżowej. Główne zadania agencji dotyczą zarządzania przestrzenią powietrzną i  przepływem ruchu lotniczego. PAŻP czeka jednak przeprowadzka. Instytucja upatrzyła sobie teren przy al. Powstańców Warszawy w Regułach. Działka liczy ponad 16 hektarów. W ramach inwestycji powstanie centrum operacyjne służb żeglugi powietrznej i budynek biurowy. Co istotne, obiekty mają być kubaturowo dostosowane do okolicznej zabudowy. – Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość Warszawy, adekwatny do planów PAŻP rozmiar działki, a także zgodność przeznaczenia działki w dokumentach planistycznych z zamiarami PAŻP. Prace projektowe kampusu w obrębie działki zostały zakończone. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy planowane jest w marcu 2022 roku po przeprowadzeniu stosownych postępowań administracyjnych i postępowaniu przetargowym na generalnego wykonawcę – tłumaczy nam Paweł Łukaszewicz, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Kompleks ma być nowoczesny, ekologiczny i innowacyjny. PAŻP podkreśla, że budowa jej obiektów to także szereg korzyści dla całej gminy Michałowice, m.in. nowe miejsca pracy oraz wpływy z podatków. Zyska także Polska jako gracz na rozwijającym się rynku lotniczym. W siedzibie PAŻP prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa na szeroką skalę. Planowane jest również powstanie bezpiecznego Big Data Center.

Mieszkańcy Reguł mają jednak obawy w związku z planowaną inwestycją. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie ruchu, wpływ na środowisko oraz codzienne życie. PAŻP podkreśla gotowość do rozmów. – Otrzymaliśmy wiele uwag podczas spotkania w gminie, a także podczas spotkań plenerowych, jak niedzielny piknik z okazji Dnia Dziecka. Zawsze chętnie rozmawiamy z mieszkańcami o naszej inwestycji, wyjaśniając i odpowiadając na wszelkie zadawane pytania. W celu lepszej komunikacji uruchomiliśmy też specjalny adres, na który mieszkańcy i osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje uwagi i pytania: . Kolejne spotkanie w gminie jest planowane po opracowaniu wstępnych rozwiązań drogowych – wyjaśnia Paweł Łukaszewicz.

Budowa kampusu PAŻP planowana jest na lata 2022-2024.