Zapytają o systemy grzewcze

0
184

Gminy, na terenie których stwierdzono przekroczenie stężenia zanieczyszczeń, zobowiązane zostały do opracowania aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Prace nad dokumentem rozpoczyna gmina Grodzisk Mazowiecki.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) ma na celu przede wszystkim systemowe ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a wiąże się to z kompleksową wymianą nieefektywnych źródeł ciepła, które nie spełniają wymagań ekoprojektu, na nowoczesne o emisji zmniejszonej do minimum. Konieczne przy tym jest również wskazanie mieszkańcom systemu wsparcia finansowego, z którego mogą skorzystać. Konieczność opracowania tego dokumentu wynika z Programu Ochrony Powietrza, który obowiązuje na terenie województwa mazowieckiego. Do jego opracowania zobowiązane zostały wszystkie gminy, na terenie których stwierdzone zostało występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłów zawieszonych PM10 oraz pyłów zawieszonych PM2,5.

Mając na uwadze rzetelne opracowanie dokumentu, gmina Grodzisk Mazowiecki wraz z firmą ATsys.pl Sp. z o.o. zapraszają mieszkańców do wspólnego podjęcia działań w ramach tworzenia PONE dla gminy. Opracowanie dokumentu trzeba zacząć jednak od ustalenia rodzaju i ilości źródeł ciepła, które są użytkowane przez mieszkańców, firmy i instytucje. Władze Grodziska Maz. proszą mieszkańców o wypełnianie i składanie ankiet, które pozwolą na właściwe określenie sytuacji. Na ich podstawie opracowany zostanie wiarygodny dokument, na podstawie którego podjęte zostaną działania służące poprawie jakości powietrza. Ankiety będą przyjmowane w okresie od 17 czerwca do 12 lipca 2019 r. Ankietę można wypełnić również bezpośrednio na stronie www.niskaemisja.pl/grodzisk_mazowiecki. Można ją pobrać i po wypełnieniu złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki – pok. nr 1.