Zachęcają do składania wniosków o dofinansowanie

130

Wystartował nabór wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Gmina Raszyn zachęca mieszkańców do składania dokumentów.

Nie brakuje rozwiązań, których celem jest troska o stan środowiska naturalnego. W tym roku gmina Raszyn zainstalowała sześć mierników powietrza, aby monitorować jego jakość. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać poziom zanieczyszczeń w danej chwili. Pozwala to osobom mającym problemy z układem oddechowym oraz matkom z dziećmi na właściwe zaplanowanie dnia.

Uruchamiane są również programy, które pozwalają ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Tak jest w przypadku programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewidziany budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł zostanie przekazanych w ramach dotacji, zaś 39,7 mln zł jako pożyczki. – 19 września rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania dokumentów. Pozyskanie dofinansowania ułatwi termomodernizację budynku oraz wymianę źródeł ciepła, co odciąży domowy budżet, a w wymiarze globalnym pozwali ograniczyć emisję pyłów – mówi Michał Kucharski, zastępca wójta gminy Raszyn.

Warto dodać, że o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne z prawem własności lub będące współwłaścicielami budynku mieszkalnego, oraz które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy. Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Drugą z opcji jest droga elektroniczna. W tym przypadku należy skorzystać z aplikacji internetowej dostępnej na stronie portal.wfosigw.pl.