Z ostatniej sesji

0
206

W sierpniu grodziscy radni wzięli udział w dwóch sesjach. Podczas drugiej z nich zapadły istotne dla mieszkańców decyzje.

Sesja rozpoczęła się od nominacji Agnieszki Lachowicz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Lachowicz zastąpiła na stanowisku wieloletnią dyrektor tej placówki Danutę Pokropek.

Na obrady Rady Miejskiej przybyli również piłkarze Klubu Pogoń Grodzisk Mazowiecki, którym towarzyszył zarząd klubu. Sportowcy przyszli na sesję, aby podziękować władzom miasta za duże wsparcie w walce o wejście do III ligi.

Istotnym fragmentem sesji było dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz uchwale budżetowej na rok 2019. Z uwagi na wyższe od prognozowanych wpływy z podatków, głównie od środków transportowych oraz podatków od czynności cywilno-prawnych, przychody zwiększone zostały o ponad milion złotych. Decyzją radnych, dodatkowe środki przeznaczone zostaną na modernizację szkół i dróg lokalnych oraz na dotację dla Szpitala Zachodniego na zakup dodatkowego sprzętu medycznego.

Jednym z punktów obrad była aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2019-2035. W związku z tym punktem powrócił bardzo kontrowersyjny temat projektowanego przebiegu przez teren gminy Grodzisk linii 400 kV. Burmistrz Grzegorz Benedykciński poinformował, że na jednej z najbliższych sesji zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego który, jak zapewnia burmistrz, uniemożliwi przebieg tej linii przez teren gminy.

Rada Miejska podjęła również uchwałę, zgodnie którą gmina przejęła od powiatu zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 1506, stanowiącą odcinek ulicy Osowieckiej w Adamowiźnie, na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Promiennej. Na przejętym fragmencie gmina zamierza wybudować ścieżkę rowerową.

Sesję zakończyło złożenie przez radnych interpelacji i wniosków, dotyczących spraw gminy.