Wykonawca dotrzymał słowa

79

Wykonawca budowy odcinka drogi S8 Przeszkoda-Paszków, firma Intercor, obiecał, że przed majówką odda do użytkowania węzeł Nadarzyn. Danego słowa dotrzymał i węzeł jest już udostępniony.

Wykonawcy udało się ustawić wszystkie niezbędne znaki drogowe oraz wymalować oznakowanie poziome. Z węzła korzystać mogą piesi oraz kierowcy przejeżdżający z centrum Nadarzyna do Kajetan, wjeżdżający i zjeżdżający z drogi S8 zarówno w kierunku Warszawy, jak też w kierunku Wrocławia.

To oczywiście nie jest koniec prac w tym miejscu. Będą jeszcze montowane ekrany akustyczne, co będzie powodowało pewne zakłócenia w ruchu, oraz nieco mniej uciążliwe prace wykończeniowe. Zmieniła się też organizacja ruchu na ulicy Poświętnej, która jest teraz ulicą jednokierunkową, stanowiąc niejako przedłużenie ulicy Henryka Sienkiewicza prowadząc od rynku do ulicy Krótkiej.

Na otwarcie tego węzła kierowcy czekali od dawna

Kontynuowane są również prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Mszczonowskiej i Grodziskiej. W wielu miejscach na serwisówkach położone są już nakładki z masy ścieralnej, dzięki czemu zatoki dla autobusów zrównały się z nawierzchnią, nie ma więc obawy o uszkodzenie opon o ostre betonowe krawędzie zatok. Na nieekranowanych odcinkach serwisówek wykonane są ogrodzenia z siatki, co uniemożliwi dzikim zwierzętom wtargnięcie na trasę szybkiego ruchu.

Zauważyliśmy też pewien mankament, jakim jest brak ekranów przeciwolśnieniowych między trasą S8 a serwisówkami na nieekranowanych odcinkach. Uruchomienie oświetlenia nie zlikwiduje oślepiania, gdyż nawet na światłach mijania pojazdy poruszające się z przeciwnych kierunków poruszają się tak jak w ruchu lewostronnym. To prowadzi do wzajemnego oślepiania kierowców. Oślepianiu mogłoby zapobiec ekranów zamontowanych na siatce ogrodzenia np. z tkaniny ogrodniczej, co byłoby rozwiązaniem bardzo tanim i skutecznym.

Szybkie tempo prac zwiastuje nadchodzący koniec prac na tym odcinku. Jeżeli nic przeszkodzi w utrzymaniu tego tempa, to w wakacje inwestycja na tym odcinku zostanie zakończona.