Wspieranie sołectw

0
147

Prawie ćwierć miliona złotych przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na wsparcie sołectw w powiatach pruszkowskim oraz grodziskim. W środę 10 lipca w Urzędzie Gminy Brwinów podpisane zostały stosowne umowy.

Na uroczystość podpisania umów przyjechali Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, radni Sejmiku Mazowieckiego Bożena Żelazowska i Piotr Kandyba, Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także przedstawiciele gmin beneficjentów: Baranów, Brwinów, Nadarzyn oraz Żabia Wola.

Przed spotkaniem głos w sprawie projektu zabrał wicemarszałek Wiesław Raboszuk, który powiedział:

– Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich sołectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich mieszkańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje.

Również radna sejmiku Bożena Żelazowska zabrała głos, wyrażając zadowolenie z możliwości wygenerowania środków, które będą stanowiły istotne wsparcie dla realizacji inicjatyw społecznych na tym najniższym szczeblu samorządu, który jednocześnie jest najbliższy mieszkańcom.

– Ideą programu jest realizacja tych najmniejszych inwestycji i pomysłów mieszkańców, które są dla nich bardzo ważne. Tym razem, dzięki ponad 11,4 mln zł, wsparcie otrzyma aż 1178 sołectw z Mazowsza. Jestem przekonana, że dzięki tym pieniądzom powstaną wspaniałe przedsięwzięcia – powiedziała radna.

W powiatach grodziskim i pruszkowskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 25 sołectw w 5 gminach – Baranów, Nadarzyn, Brwinów, Michałowice oraz Żabia Wola. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale jedno sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego tylko zadania. Dzięki wsparciu z funduszu zrealizowane zostaną tak ważne dla mieszkańców projekty jak np. plenerowa siłownia w Baranowie, FlowPark w Starej Wsi, oświetlenie uliczne w rejonie przystanku autobusowego w Mosznie, skwery w Michałowicach-Wsi, Pęcicach i Komorowie, oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych w pięciu sołectwach gminy Żabia Wola.

O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania istotne dla ich mieszkańców. Inwestycje mogły obejmować realizację takich zadań jak ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne, zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.