Węzeł Nadarzyn przed świętami?

106

Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na oddanie do użytku węzła Nadarzyn, ponieważ jego brak skutecznie utrudnia codzienne dojazdy.

W tej chwili na rondzie i znacznej części ulicy Kościelnej położna jest już nakładka bitumiczna. W większości wykonana jest też kostka brukowa na ciągach pieszych. Prace postępują w szybkim tempie i jeżeli nic go nie zakłóci, to jeszcze przed świętami wielkanocnymi mieszkańcy dostaną znakomity prezent – udostępniony węzeł. Jeśli pojawią się trudności, termin otwarcia przesunie się do majówki. Oczywiście to nie koniec prac na węźle, ale najważniejsza jest jego przejezdność. Oprócz połączenia ulic Kościelnej i Rolnej, udostępnione zostaną również wjazd i zjazd z trasy S8.

Po udostępnieniu węzła będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe, co może wiązać się z pewnymi utrudnieniami. Z uwagi na konieczność wyrównania poziomów jezdni, na 2-3 tygodnie zamknięty zostanie wlot drogi serwisowej w kierunku Światowego Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach.

Również w innych miejscach trwają intensywne prace. Na drodze serwisowej od Alei Kasztanowej do ul. Jesiennej w Urzucie oraz w przeciwnym kierunku do ul. Górnej w Ruścu położona została warstwa ścieralna masy bitumicznej.

Szybko postępują także prace przy prowadzeniu prac związanych z przebudową skrzyżowania ulic Starowiejskiej, Mszczonowskiej, Grodziskiej oraz nowej drogi serwisowej. Na razie wykonywana jest połowa ronda, na którą po położeniu nakładki bitumicznej prawdopodobnie skierowany zostanie ruch pojazdów. Wówczas wykonana zostanie druga część.

Zaawansowane są również prace przy oświetleniu i odwodnieniu. Szybko idzie także realizacja MOP Urzut. Wiadukty niedługo zyskają oświetlenie i ostateczny szlif.

Jeżeli takie tempo prac zostanie utrzymane, to zapewne niedługo będziemy świętowali zakończenie prac.