W trosce o zdrowie i środowisko

0
140

W dniach 16-22 września odbywa się kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, która w tym roku będzie przebiegać pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”. Do tegorocznej edycji kampanii swój udział zgłosił również Brwinów.

W tych dniach promowane są zrównoważone formy transportu, takie jak komunikacja publiczna, ruch rowerowy i pieszy oraz transport multimodalny, który łączy różne formy przemieszczania w spójny system. Kampania ta ma na celu uświadomienie mieszkańcom, jak wiele korzyści jakie daje wprowadzenie zrównoważonego transportu – poprawę czystości powietrza, pozytywny wpływ na zdrowie, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych, oszczędność czasu. Zrównoważony transport ma również duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości lokalnej i podniesienie atrakcyjności miejscowości dla inwestorów. W tym roku szczególny nacisk będzie położony na sprawy bezpieczeństwa indywidualnego ruchu rowerowego oraz pieszego, a także korzyści, jakie rozwój tego sposobu przemieszczania się przynosi środowisku oraz zdrowiu mieszkańców.

Zgłaszając swój akces w tegorocznej kampanii, Brwinów dołączy do ponad 500 miast, które wezmą udział w akcji. Miasta i gminy biorące udział w kampanii mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch lub wszystkich typów działań:

– działanie trwałe, takie jak np. otwarcie nowej ścieżki rowerowej, montaż stojaków dla rowerów, wyznaczenie nowych stref dla ruchu pieszego, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów publicznych;

– tydzień działań, podczas którego organizowane będą festyny, pikniki, happeningi, panele dyskusyjne oraz inne działania promujące zrównoważony transport;

– Dzień bez Samochodu – ograniczanie w tym dniu ruchu kołowego oraz wprowadzanie jednodniowej bezpłatnej komunikacji publicznej.

Gmina Brwinów, która działania sprzyjające rozwojowi zrównoważonemu transportowi podejmuje nie tylko podczas kampanii, ale przez cały rok, będzie realizowała działania obejmujące każdy z wymienionych typów. Już niedługo rozpocznie się realizacja inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa pieszych. Pisaliśmy już o planowanej modernizacji przejść dla pieszych przy ulicach Kościuszki, Konopnickiej i Wilsona w Brwinowie. Na tych przejściach zamontowane zostaną elementy odblaskowe nowej generacji, ostrzegawcze oświetlenie pulsacyjne tzw. kocie oczka, pojawi się również nowe oznakowanie poziome. Przy stacji WKD w Otrębusach powstanie parking systemu „Parkuj i Jedź” dla 42 samochodów osobowych, w tym dwa miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a także zadaszone miejsca parkingowe dla 22 rowerów. Na drodze wojewódzkiej nr 20, w rejonie parkingu, utworzone zostanie przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów. Na terenie gminy Brwinów, w parku miejskim, przy ścieżce rowerowej Brwinów-Parzniew (w rejonie placu zabaw) oraz przy szkołach, zamontowanych zostanie 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów, które umożliwią poradzenie sobie w przypadku wystąpienia drobnych awarii sprzętu czy po prostu sprawdzenie ciśnienia powietrza w kołach.

W ramach kampanii ETZT, Stowarzyszenie Projekt Brwinów zorganizuje w sobotę 21 września Nocną Masę Krytyczną, natomiast następnego dnia zorganizowany zostanie piknik promujący bezpieczeństwo przebiegający pod hasłem Mocna Nocna Jazda z pokazem akcji ratowniczej. Tradycyjnie też, 22 września w ramach Dnia bez Samochodu, mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.