W gronie najlepszych

0
152

Podkowa Leśna i Grodzisk Mazowiecki znalazły się w ścisłej czołówce Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2019.

Od 15 lat dziennik „Rzeczpospolita” prowadzi prestiżowy ranking samorządów. W zestawieniu brane są pod uwagę cztery kryteria określające ogólną kondycję gminy. Pierwszym z nich jest trwałość ekonomiczno-finansowa, czyli efektywne zarządzanie finansami, umiejętne pozyskiwanie dotacji i zwiększanie dochodów gminy.

Kolejnym kryterium jest trwałość społeczna, gdzie ocenia się działania mające wpływ na jakość życia mieszkańców – m.in. wydatki na oświatę, kulturę, sport czy transport publiczny, ale także tzw. „inicjatywy miękkie”, czyli budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W rankingu brana jest również pod uwagę trwałość środowiskowa, dotycząca ochrony środowiska. Tu ocenia się zaangażowanie w walkę ze smogiem oraz działania w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej.

Ostatnim kryterium rankingu jest jakość zarządzania i współpracy, czyli sprawność zarządzania urzędem i procesem uchwałodawczym oraz komunikacji pomiędzy samorządami różnego szczebla.

fot. UG Grodzisk Maz.

Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, złożona z przedstawicieli organizacji rządowych, NGO, władz publicznych i dziennikarzy. Przewodniczącym kapituły jest były premier RP Jerzy Buzek. Ranking weryfikuje skuteczność działań samorządów w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Tegoroczny Ranking Samorządów może być powodem do dumy dla włodarzy Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego. Obie gminy utrzymały wysokie pozycje z ubiegłorocznego zestawienia. Podkowa Leśna drugi rok z rzędu zajęła 2. miejsce, zaś Grodzisk Mazowiecki po raz drugi uplasował się na 4. pozycji w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

30 września, podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, burmistrz Podkowy Artur Tusiński i włodarz Grodziska Grzegorz Benedykciński odebrali dyplomy z rąk Jerzego Buzka. Dodatkowo Tusiński otrzymał również statuetkę za zajęcie miejsca na podium rankingu.

fot. UG Grodzisk Maz.

– Samorządy często walczą o wsparcie ze strony rządu, domagają się większego finansowania, czy protestują przeciwko ograniczaniu kompetencji – mówił podczas wręczania nagród były premier RP. – I często, moim zdaniem, używają niewłaściwych słów, czego ludzie nie do końca rozumieją. Bo ludzie czasami zapominają, że samorząd do oni. Jeśli mówicie, że o coś walczycie, to nie mówcie, że to samorząd coś traci, że samorządowi jest coś odbierane. Mówcie, że to obywatele tracą, że to mieszkańcom jest coś odbierane. Trzeba to mówić jasno i głośno, że wy, samorządowcy, jesteście częścią społeczności lokalnej.

Inne gminy z naszego regionu również przyzwoicie poradziły sobie w zestawieniu. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich dobre, 57. miejsce zajął Brwinów. Nieco gorzej poradził sobie Pruszków, plasując się w połowie drugiej setki zestawienia (w rankingu uwzględniono łącznie 864 gminy).

W kategorii gmin wiejskich dobrze wypadły samorządy Nadarzyna (16.miejsce) i Michałowic (28. lokata). Powody do zadowolenia mają również włodarze Raszyna i Jaktorowa, które znalazły się odpowiednio na 172. i 191. miejscu w zestawieniu uwzględniającym łącznie 1548 gmin.