Tymczasowe targowisko

43

Na wiosnę targowisko miejskie w Pruszkowie przeniesie się z terenu przy ul. Pańskiej na tymczasowy plac przy ul. 3 Maja. Miasto rozpoczyna działania w tym kierunku.

Rzecz jasna nie będzie to zmiana na stałe. Od dawna mówiło się o remoncie targowiska przy ul. Pańskiej i działania zmierzające w tym kierunku są podejmowane i konsekwentnie realizowane. Wiadomo, że na czas prac konieczne jest znalezienie punktu zastępczego. Ten znajdzie się przy ul. 3 Maja. Pruszkowski magistrat ogłosił postępowanie przetargowe na przygotowanie placu tymczasowego dla targowiska miejskiego. Zgodnie z dokumentacją, wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace do 15 kwietnia br. – Teren pod plac targowy zostanie utwardzony płytami żelbetowymi. Miasto doprowadzi prąd (1-fazowy) do obsługi targowiska. Zostanie on doprowadzony do ogrodzenia przedszkola i zakończony dodatkową skrzynką z podlicznikiem. Pozostałe elementy (m.in. woda, oświetlenie, toalety) leżą po stronie targowiska miejskiego – przedstawia Monika Michlewicz z Urzędu Miasta Pruszkowa.

Dla mieszkańców najważniejszy jest termin zmiany lokalizacji targowiska. Jak informuje urząd, tymczasowy plac ma zostać uruchomiony w drugim tygodniu maja.

Warto również zająć się kwestią remontu targowiska przy ul. Pańskiej. W tej sprawie podstawą są elementy formalne. Modernizacja ruszy po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Zakończenie remontu planowane jest na 30 sierpnia 2019 roku.