Tusiński został delegatem

0
165

Burmistrz Artur Tusiński znalazł się w gronie delegatów do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Kongres CLRAE (z ang. Congress of Local and Regional Authorities) jest organem doradczym Rady Europy, reprezentującym władze samorządowe krajów członkowskich. Głównym zadaniem Kongresu jest promowanie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym i budowanie kontaktów pomiędzy regionami. Od 1994 r. CLRAE jest organem stałym, raz w roku zbierającym się na sesjach w Strasburgu. Pomiędzy dorocznymi sesjami, cele Kongresu reprezentuje Komitet Stały. Istnienie CLRAE ma gwarantować rzeczywisty udział władz lokalnych i regionalnych w pracach Rady Europy. Do zadań Kongresu należy doradzanie Komitetowi Ministrów i Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE w kwestiach związanych z polityką lokalną i regionalną, przygotowywanie raportów o stanie tejże polityki oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego.

Polska w Kongresie ma łącznie 24 miejsca: 12 delegatów i 12 zastępców. W tym gronie znalazł się burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. Weryfikacja i przyjęcie nowych członków odbyły się na XXXVII sesji Kongresu 29 października.

– Działalność Kongresu jest wielopłaszczyznowa. Jedno z głównych założeń Rady Europy – promowanie demokracji i praw człowieka na kontynencie europejskim – jest realizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych poprzez misje monitorujące – pisze o swojej nowej funkcji Artur Tusiński. – Przedstawiciele CLRAE odbywają regularne wizyty kontrolne we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy, monitorując przestrzeganie zasad zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich UE. Kongres wspiera tworzenie  stowarzyszeń, których zadaniem jest działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego – podsumowuje włodarz.