Tunel za 4 miesiące

170

Trwa budowa drugiego tunelu pod linią kolejową w Brwinowie, który ułatwi komunikację pieszym i rowerzystom w tej części miasta.

Dzięki skutecznym negocjacjom burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z PKP PLK, udało się przekonać zarządcę linii kolejowej do włączenia tej przeprawy do programu całej modernizacji odcinka Grodzisk-Warszawa. To wiąże się z dużym dofinansowaniem z portfela Unii Europejskiej. Przejście zostanie więc zrealizowane przez PKP PLK ze środków, którymi dysponuje inwestor.

Porozumienie zawarte przez burmistrza z PKP PLK polegało również na tym, że również gmina Brwinów przyjęła na siebie pewne zobowiązania. Na własny koszt gmina wykonała już dokumentację projektową. Z budżetu gminy wykonane zostanie również oświetlenie tunelu oraz jego monitoring. Do gminy należało też będzie bieżące utrzymanie w czystości i odpowiednim stanie technicznym. To dobrze wróży kondycji przejścia, wszyscy bowiem pamiętają, jak bardzo zmieniła się sytuacja z odwodnieniem tunelu w centrum miasta, po przejęciu systemu odwodnienia przez gminę.

Sytuacja komunikacyjna w tej części miasta zmieni się diametralnie. Wyremontowana ulica Przejazd przejęta została przez gminę, która ma w planach utworzyć na niej ścieżkę rowerową. Ulica Sportowa jest w dobrym stanie, i w zasadzie powinna być również przejęta przez gminę, lecz z uwagi na nie do końca wyprostowane sprawy własnościowe, na razie pozostanie w rękach powiatu.

Wiadukt łączący te dwie ulice wygląda imponująco. Oprócz schodów dla pieszych, jest również pochylnia dla wózków inwalidzkich oraz rowerów. Prace przy jego budowie postępują w szybkim tempie, jest więc nadzieja, że być może uda się go oddać przed planowanym terminem, który określony został na luty 2019 r.