Trzy nowe inwestycje drogowe

129

Jeszcze w tym roku w gminie Grodzisk Mazowiecki zrealizowane zostaną trzy ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe.

Pierwsza z nich to przebudowa ulicy Wioślarskiej, która jest istotna dla poprawy dojazdu nad Stawy Walczewskiego w rejonie przystani. Oprócz budowy i przebudowy nawierzchni, wykonania wjazdów na teren posesji, powstaną tam miejsca parkingowe oraz bardzo wygodna zawrotka. Wzdłuż ulicy Wioślarskiej powstanie również ścieżka rowerowa oraz chodnik dla pieszych. Dla właścicieli posesji przy tej ulicy najważniejsze jest to, że wreszcie zmniejszy się hałas oraz przestanie unosić kurz spod kół przejeżdżających pojazdów. Ponadto poprawi się dowóz infrastruktury imprez plenerowych, organizowanych nad Stawami Walczewskiego, oraz sprzętu wodnego do przystani. Wartość tego zadania wyniesie 1 mln 420 tys. złotych. Na realizację tego zadania gminie udało się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Drugą ważną inwestycją, która wykonana zostanie w tym roku, jest przebudowa ul. Kierlańczyków. Ulica zostanie przedłużona, zaś w rejonie sądu oraz komisariatu policji powstaną nowe, bardzo potrzebne miejsca parkingowe. Wprawdzie przy Mediatece jest już nowy, duży parking, ale podczas dużych imprez mienia on niekiedy swój charakter, jest bowiem zajmowany pod estradę oraz widownię, dojeżdżający na imprezę mieszkańcy nie mają gdzie postawić wówczas samochodów. Ta inwestycja w sposób znaczący poprawi sytuację w tym zakresie. Wartość tej inwestycji wyniesie 850 tys. złotych.

Trzecia inwestycja realizowana będzie w Natolinie. W jej ramach zostanie wykonany remont dróg wraz z oświetleniem, co w sposób istotny poprawi komfort komunikacyjny mieszkańców. Ta inwestycja będzie kosztowała gminę 895 tys. złotych.

Inwestycje te realizowane będą przez firmę Mabau sp. z o.o. sp.k. z Szymanowa. Termin zakończenia prac w ulicach Wioślarskiej i Kierlańczyków to koniec czerwca b.r. zaś inwestycji w Natolinie – 20 listopada b.r.