Trójmiasto dla edukacji

3

Szkoły z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej nawiązują współpracę w celu wypracowania rozwiązań, które pomogą ulepszyć jakość edukacji. Spotkanie odbędzie się 19 marca w Żółwinie.

Planowane spotkanie jest częścią ogólnopolskiego projektu Narada Obywatelska o Edukacji. To cykl moderowanych rozmów prowadzonych przez przedstawicieli środowisk szkolnych, uczniów, rodziców i władz samorządowych. Celem ma być przeprowadzenie serii burz mózgów, które pomogą zdiagnozować najważniejsze problemy oświaty. Pomysł narodził się po ubiegłorocznych strajkach nauczycieli. – Uznaliśmy, że warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze: wspólnie pochylić się nad nimi – mówią inicjatorzy akcji. – Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

Projekt ma również budować
świadomość obywatelską i poczucie wpływu
na otaczającą rzeczywistość

Spotkania mają formę „kawiarnianą” – uczestnicy są podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które omawiają wybrane tematy przy stolikach. Każdy stolik ma swojego „gospodarza”. Po 20 minutach wszyscy oprócz gospodarza przenoszą się do innego stolika i rozmawiają na kolejny temat. Do gospodarza przysiadają się nowe osoby i otrzymują krótkie streszczenie ustaleń poprzedniej grupy. Następnie kontynuują dyskusję zaczętą przez poprzedników. Ustalenia poczynione przy każdym ze stolików są na bieżąco spisywane, a na koniec przedstawiane wszystkim uczestnikom.

Kolejnym etapem projektu będzie ustalenie sposobu wdrażania nowych metod. Prace nad tą częścią będą prowadzone w zespołach roboczych, złożonych z uczniów, rodziców i nauczycieli.

Inicjatorzy Narady Obywatelskiej o Edukacji podkreślają, że naprawa systemu oświaty nie jest jedynym celem akcji. Projekt ma również budować świadomość obywatelską i poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość. Organizatorzy chcieliby także umocnić miejsce szkoły w lokalnej społeczności.

Spotkanie pod hasłem „Trójmiasto Ogrodów dla edukacji – Jak możemy zmieniać szkołę?” odbędzie się 19 marca o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie.