Szpital z dotacją

11

Dobra wiadomość dla Szpitala Zachodniego. Grodziska placówka otrzyma prawie 6 milionów złotych dofinansowania z programu unijnego.

Dyrekcja szpitala ubiegała się o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada instalację nowoczesnych systemów energetycznych i grzewczych, w tym montaż ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Wniosek spotkał się z uznaniem i został nagrodzony dotacją w wysokości 5,7 mln zł. We wtorek 14 stycznia dyrektor szpitala Krystyna Płukis podpisała umowę na dofinansowanie z wicemarszałkiem Wiesławem Robaszukiem i członkinią zarządu województwa Elżbietą Lanc.

Instalacja ekologicznych systemów energetycznych i cieplnych to kolejne unowocześnienie Szpitala Zachodniego, który niedawno otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2019. Przypomnijmy: w listopadzie dyrektor szpitala odebrała nagrodę w kategorii Innowacyjna Medycyna za wdrożenie metody trombektomii w leczeniu pacjentów z udarem niedokrwiennym, a także za nowoczesny system kolejkowy, zdalny monitoring pacjentów z wszczepionym defibrylatorem i instalację kiosków telemedycznych na terenie powiatu grodziskiego, m.in. w Mediatece i ośrodku zdrowia w Żabiej Woli.