Szkoła z dofinansowaniem

0
170

Pracownię do nauki języków obcych w Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie czekają zmiany. Placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 34 tysięcy złotych na modernizację sali i nowoczesny sprzęt.

Na jakość kształcenia wpływa wiele czynników. Nie da się ukryć, że wiele zależy od nauczyciela oraz zaangażowania uczniów, ale istotne są również warunki, w których pobierana jest nauka. Obecnie lekcje można prowadzić na wiele ciekawych sposobów przy użyciu sprzętu elektronicznego. Bogato wyposażona sala to pierwszy krok do efektywnego nauczania.

Często jednak bieżące potrzeby nie pozwalają na inwestycje w sprzęt. Można jednak znaleźć skuteczne rozwiązania. Jednym z nich jest Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Warto dodać, że to projekt prowadzony przez samorząd województwa mazowieckiego, którego celem jest wsparcie samorządów lokalnych.

Środki zewnętrzne pozwalają zakupić nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla potrzeb uczniów. Tak właśnie będzie w przypadku placówki mieszczącej się przy ul. Kazimierza Pułaskiego 6/8 w Piastowie, która wzbogaci się o nowy sprzęt i oprogramowanie do nauki języków obcych. Na ten cel szkoła otrzymała 34 tysiące złotych. Tym samym uczniowie zyskają nowoczesne rozwiązania informatyczne i pomoce dydaktyczne. Należy również wspomnieć o modernizacji pracowni językowej.

Dofinansowanie pokryje znaczną część kosztów związanych z inwestycją w nowy sprzęt i remont sali. Pozostała część leży po stronie miasta, które na ten cel przeznaczy blisko 15 tys. zł.