Szansa dla grodziskiego SOR

154

Pacjenci zmuszeni do skorzystania z pomocy lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym grodziskiego Szpitala Zachodniego czekają na przyjęcie nawet 6 godzin. Oddział jest bowiem mocno przeciążony. Pojawiła się szansa na wsparcie grodziskiego oddziału.

Grodziski SOR jest jedynym w okolicy, dlatego też trafiają tu pacjenci z powiatów pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego. Dodatkowe obciążenie stwarzają pacjenci, którzy na SOR nie powinni trafić w ogóle. Na oddział ten powinni trafiać jedynie pacjenci, którzy wskutek nagłych zdarzeń znaleźli się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Nie wszyscy wiedzą, że w szpitalu funkcjonuje również nocna pomoc lekarska i w wielu sytuacjach to właśnie tam powinni często udać się po pomoc.

Radni powiatu grodziskiego wielokrotnie apelowali o rozwiązanie tego problemu, aby odciążyć oddział grodziskiego szpitala i polepszyć sytuację pacjentów, którzy zgłaszają się tu często z bardzo poważnymi problemami. Radni sugerowali utworzenie SOR przy szpitalu pruszkowskim, co istotnie odciążyłoby grodziski oddział i znacznie skróciło czas oczekiwania pacjentów. W lutym samorząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe.

Problemem zajęło się Ministerstwo Zdrowia, które wyraziło poparcie dla stanowiska Rady Powiatu Grodziskiego. Z upoważnienia ministra zdrowia, sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko wystosowała w tej sprawie pismo do wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, który jest odpowiedzialny za organizację systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa mazowieckiego. W piśmie sekretarz stanu podkreśliła fakt, że grodziski SOR w ubiegłym roku przyjął ponad 54 tys. pacjentów z których 56% pochodziło spoza powiatu grodziskiego. Sugeruje jednocześnie konieczność weryfikacji dotychczas obowiązującego systemu PRM i ustalić optymalną lokalizację nowego SOR.

Pismo sekretarz stanu MZ daje nadzieję na to, że lekarze i pacjenci grodziskiego SOR odetchną z ulgą.