Stawiają na niską emisję

0
189

W połowie października w Urzędzie Marszałkowskim został podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego, związanego z rozwojem elektromobilności i niskoemisyjnego transportu w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Grodzisk Mazowiecki otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln złotych, które przeznaczone zostaną na zakup dwóch fabrycznie nowych, całkowicie elektrycznych (nie hybrydowych), niskopodłogowych autobusów do transportu miejskiego. Pojazdy będą posiadały podwójny system szybkości ładowania akumulatorów. Będą też wyposażone w system Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, dzięki której pasażerowie oczekujący na autobus będą mieli informację o rzeczywistym, a nie planowym czasie przyjazdu. W przypadku ciągle zmieniającej się sytuacji na drodze, ma to duże znaczenie.

Projekt przewiduje utworzenie na terenie oczyszczalni miejskiej zajezdni autobusowej z punktem ładowania elektrycznego oraz stacji szybkiego ładowania przy ul. Towarowej (róg ul. Traugutta), wraz z zatoką dla autobusów elektrycznych.

Kolejnymi działaniami zmierzającymi do obniżenia emisji są prace drogowe. Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Teligi powstanie nowe rondo, wraz z chodnikami, zjazdami do posesji oraz zielenią miejską. Duża przebudowa planowana jest przy skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej i Warszawskiej. W jej ramach wykonane zostaną również ścieżki rowerowe, ciągi piesze oraz zjazdy do posesji.

Powstaną również kolejne trzy stacje wypożyczalnie rowerów wraz z odcinkami ścieżek dla rowerów – przy ulicach: Teligi, Okrężnej oraz Osowieckiej w Adamowiźnie, która zostanie połączona ciągiem pieszo-jezdnym z istniejącą ścieżką dla rowerów w ulicy Niedźwiedziej. Każda ze stacji będzie miała miejsce dla 12 rowerów. Dodatkowo zakupionych zostanie 30 rowerów w tym 3 rowerki dla dzieci!

W planach jest również budowa nowej sygnalizacji świetlnej na ul Teligi. Zostanie ona przystosowana do wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego.

Na koniec jeszcze jedna, niezwykle istotna informacja. W ramach projektu zmodernizowana zostanie istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulicy Nadarzyńskiej z Warszawską i Piaskową. Obecna sytuacja w tym miejscu jest trudna do zaakceptowania, istnieje więc promyk nadziei, że to się zmieni.

W ramach projektu Grodzisk Mazowiecki otrzyma także zwrot niemal 2,5 mln zł kosztów poniesionych w ubiegłych latach na budowę połączenia drogowego – od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrownej, oraz budowę odcinka ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.