Statystyka wyborów samorządowych

148

Powiaty grodziski i pruszkowski znajdują się w Okręgu Nr 7, razem z legionowskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, warszawskim–zachodnim oraz wołomińskim.

Na Okręg Nr 7 przypada 11 mandatów, natomiast wybieramy spośród 143 kandydatów

Wybory w powiecie grodziskim

 Do rady powiatu grodziskiego  wybieramy kandydatów z ośmiu list:

 1. KWW Ziemia Grodziska
 2. KWW Prawo i Sprawiedliwość
 3. KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 4. KW Stowarzyszenie Samorządowe Grodziszczanie
 5. KW Porozumienie Inicjatyw Społecznych
 6. KWW Wspólny Powiat Grodziski
 7. KW Stowarzyszenie „Wspólny Powiat”
 8. KWW Niezależni – Jaktorów

W powiecie grodziskim 21 mandatów zostało rozdzielonych następująco: gmina Grodzisk Mazowiecki – 10, Baranów, Podkowa Leśna, Żabia Wola – 4, Milanówek – 4, Jaktorów – 3. Ubiega się o nie 132 kandydatów.

Wybory do rad miast i gmin

 1. Grodzisk Maz. – o 21 mandatów  ubiega się 98 kandydatów
 2. Baranów – 15 mandatów – 38 kandydatów
 3. Jaktorów – 15 mandatów – 41 kandydatów
 4. Milanówek – 15 mandatów – 67 kandydatów
 5. Podkowa Leśna – 15 mandatów – 33 kandydatów
 6. Żabia Wola – 15 mandatów – 47 kandydatów

Wybory w powiecie pruszkowskim

 Do rady powiatu pruszkowskiego  wybieramy kandydatów z siedmiu list:

 1. KWW Dobro Wspólne
 2. KKW SLD Lewica Razem
 3. KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
 4. KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 6. KWW PNPP
 7. KWW Kukiz`15

W powiecie pruszkowskim 27 mandatów rozdzielonych zostało nastepująco: miasto Pruszków – 10, miasto Piastów – 4, gminy: Michałowice i Nadarzyn – 5, miasto i gmina Brwinów – 4, gmina Raszyn – 4.

Wybory do rad miast i gmin

 1. Brwinów – o 21 mandatów ubiega się 85 kandydatów
 2. Michałowice – 15 mandatów – 46 kandydatów
 3. Nadarzyn – 15 mandatów – 36 kandydatów
 4. Piastów – 21 mandatów – 92 kandydatów
 5. Pruszków – 23 mandatów – 138 kandydatów
 6. Raszyn – 21 mandatów – 86 kandydatów