Start do kariery

0
56

Uczniowie z Piastowa mogą korzystać z zajęć indywidualnych, które umożliwią im świadomy wybór ścieżki zawodowej. Z projektu skorzysta blisko 700 osób.

W szkole rodzą się pasje, dzieci odkrywają swoje zainteresowania, ale często mają problem z wyborem kierunku studiów czy też określeniem drogi zawodowej. Niezwykle ważne jest merytoryczne wsparcie dla młodzieży. Uczniowie klas siódmych i ósmych z placówek w Piastowie mogą zyskać niezbędną wiedzę dzięki projektowi „Szkoła podstawowa startem do kariery”.

Projekt będzie realizowany
do końca czerwca 2021 roku

Młodzież będzie mogła brać udział w zajęciach indywidualnych i warsztatach, wyjazdach edukacyjnych do pracodawców oraz ogólnodostępnych wydarzeniach festiwalowych. Warto nadmienić, że projekt będzie realizowany do końca czerwca 2021 roku dla uczniów szkół podstawowych nr 1, 2, 4 i 5 w Piastowie. Weźmie w nim udział 696 osób. Jego celem jest pomoc młodzieży w zrozumieniu siebie i otoczenia, co pozwoli nabrać samodzielności oraz gotowości do dokonywania wyborów życiowych i kierowania własnym losem.

Podczas zajęć indywidualnych uczniowie zyskają wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy. Młodzież z większą świadomością będzie mogła dokonać wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Ponadto, w ramach projektu utworzone zostaną cztery szkolne punkty informacji i kariery. Uczniowie z bliska będą mogli poznać charakter pracy w zakładach zaangażowanych w przedsięwzięcie. Planowana jest również organizacja dwóch wydarzeń „Piastowskie drogi talentu – kariera i przedsiębiorczość”. Dodatkowo dziesięciu nauczycieli będzie mogło podnieść swoje kompetencje w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Miasto na realizację projektu „Szkoła podstawowa startem do kariery” otrzymała dofinansowanie z Europejskiej Funduszu Społecznego w wysokości ponad 631 tys. zł. Jego całkowity koszt to blisko 710 tys. zł.