Sprawa masztów

0
148

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała zezwolenie dla inwestycji związanej z budową urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego w Regułach. Gmina Michałowice jest zaniepokojona, ponieważ uwzględniono wykonanie wież i masztów, a ustalenia stron były inne.

Budowa kampusu PAŻP ma ruszyć w 2022 roku, a obiekt stanie na terenie przy ul. Powstańców Warszawy. Podkreśla się, że inwestycja będzie miała charakter rozwojowy dla gminy Michałowice, ale nie brak obaw o komfort mieszkańców. Niepokój związany jest z utrudnieniami komunikacyjnymi oraz wpływem projektu na środowisko. Wątpliwości budzi również kwestia masztów nadawczych. Radni przyjęli stanowisko, w którym zwracali uwagę na konieczność zmiany ich lokalizacji. Wydawało się, że osiągnięto porozumienie w tej sprawie.

PAŻP uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji w Regułach. Uwzględniono w nim budowę dwóch wież, co zaniepokoiło władze gminy Michałowice. – Od kilku miesięcy prowadzę rozmowy z Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej na temat zmiany lokalizacji wież w Regułach. PAŻP zapewnia, że finalizuje aneks do umowy z wykonawcą, ustala szczegóły techniczne dla nowej lokalizacji (poza gminą Michałowice) – informuje Małgorzata Pachecka, wójt Michałowic – PAŻP wyjaśniła, że postępowanie o wydanie decyzji realizacyjnej zostało wszczęte w maju 2019 r., a decyzję wydano w październiku 2019 r., jest więc to proces czasochłonny – dodała.

Kwestia ta wydaje się wyjaśniona, ale na ostateczny efekt należy poczekać. PAŻP w ramach wydanego zezwolenia ma postawić magazyn i kontener z infrastrukturą. W przypadku wież i masztów organ zarządzania ruchem lotniczym ma wystąpić o zmianę decyzji, a co za tym idzie – rezygnację z wykonania tych elementów.