Ścieżka gotowa

115

Przybywa tras dla rowerzystów. W Piastowie zakończyła się budowa ścieżki w ciągu ul. Warszawskiej.

Aktywność ruchowa i poprawa jakości powietrza – to główne zalety powstawania ciągów rowerowych. Nie da się ukryć, że coraz chętniej przesiadamy się na jednoślady. Trend ten wiąże się ściśle z rozwojem odpowiedniej infrastruktury. Nie inaczej jest w Piastowie. Warto przypomnieć, że miasto w lutym 2017 roku podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na ten cel Piastów otrzymał ponad 2,8 mln zł.

W ramach projektu miało powstać około 6 kilometrów ścieżek rowerowych. Władze Piastowa konsekwentnie realizują te zamiary. Należy wspomnieć o ciągach w ul. Warszawskiej od ronda im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego do granicy z Pruszkowem czy też w ciągu al. Wojska Polskiego i w rejonie wiaduktu im. Gen L. Okulickiego.

Miasto nie zwalnia tempa. Zakończyła się budowa II etapu ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej, tj. od ronda im. Prezydenta Kaczorowskiego do skrzyżowania z ul. Matejki. Umowa z wykonawcą została podpisana w połowie kwietnia br., a prace ruszyły w maju. Efekty kilkumiesięcznych działań są widoczne. Zatem mieszkańcy mogą wsiadać na rowery i pokonywać kolejne odcinki piastowskich ścieżek rowerowych.

Co do wspomnianej trasy, warto również wspomnieć, że w ramach inwestycji wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z al. Krakowską. Prowadzone są również prace związane z budową ścieżki na odcinku od ul. Matejki do granic miasta. Za kilka tygodni odcinek powinien być gotowy.