Rozbudowa oczyszczalni

0
213

Oczyszczalnia ścieków w Młochowie pracuje już ponad 20 lat, okres świetności ma więc już za sobą. Gmina Nadarzyn podjęła decyzję o jej rozbudowie i unowocześnieniu.

Na inwestycję przeznaczono kwotę 4,5 mln złotych, która okazała się niedoszacowana i to sporo. Cztery ogłaszane przetargi nie pozwoliły na wyłonienie firmy, która za tę sumę skłonna byłaby zrealizować zadanie. Proponowane przez potencjalnych wykonawców oferty oscylowały wokół kwoty 7 mln zł. W piątym przetargu gmina zaakceptowała ofertę firmy Hydro-Marko z Jarocina, która zaproponowała cenę 7,1 mln zł, mimo że była to najdroższa propozycja. Mając jednak na uwadze wagę przedsięwzięcia, oczyszczalnia znajduje się bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych, wybrana została oferta, która gwarantowała rzetelne wykonanie tego zadania.

– Wybrany został najdroższy wykonawca, ponieważ jako jedyny na podstawie złożonych dokumentów gwarantował solidne i terminowe wykonanie zadania. Istnieje szansa, że rozbudowa zostanie zakończona przed terminem, jeszcze w tym roku – mówi wójt Dariusz Zwoliński.

Przebudowa oczyszczalni w Młochowie jest jedną z kluczowych inwestycji w gminie. Dotychczasowa nie przystaje już do obecnych wymagań zarówno pod względem wydajności, jak i uciążliwości dla otoczenia. W trakcie realizacji inwestycji przebudowana zostanie istniejąca przepompownia ścieków surowych, oraz istniejący reaktor Biocon, wybudowany zostanie również nowy, nowoczesny reaktor pracujący w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.

Średniodobowa wydajność zmodernizowanej oczyszczalni wzrośnie do 420 m³, natomiast maksymalna dobowa ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni będzie mogła wynieść nawet 630 m³. Ta moc przerobowa obiektu będzie w stanie sprostać nie tylko obecnemu zapotrzebowaniu, ale uwzględnia również jego wzrost, gmina bowiem wciąż się rozwija.

Dla mieszkańców Młochowa bardzo ważne jest również to, że cały proces oczyszczania będzie odbywał się według nowoczesnej technologii, która zapewni brak przykrych zapachów na zewnątrz.

Planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec marca 2020 roku, jednak jak zapewnia wykonawca, jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane utrudnienia, to termin ten uda się znacznie przyspieszyć.